Uutishuone


Tuesday, 04 December 2018
FSC Suomen kontrolloidun puun riskinarviointi valmistui

Puuta ostavien yritysten päivitettävä toimitusketjun riskinarviointi


FSC Suomen kontrolloidun puun riskinarviointi on valmistunut. Riskinarvionnin mukaan Suomessa on määriteltyjä riskejä korkeisiin suojeluarvoihin liittyen, joten puuta ostavien yritysten on tältä osin päivitettävä toimitusketjunsa riskinarviointi. Muissa kategorioissa riskit on arvioitu mataliksi.

Kontrolloitua puuta käytetään FSC Mix -merkinnän alla myytävien tuotteiden valmistukseen. FSC Mix tarkoittaa, että raaka-aineesta vähintään 70 prosenttia on FSC-sertifioitua. Loput materiaalista voi olla kontrolloitua puuta, ja riskinarviointi liittyy tähän materiaaliin.

Jokaisessa maassa FSC tekee kansallisen riskinarvion (CNRA, centralized national risk assessments), joka huomioi kyseisen maan olosuhteet. Riski voidaan arvioida joko matalaksi tai määritellyksi.

Määritelty riski tarkoittaa, että puun myyminen FSC:n kontrolloituna puuna vaatii toimia riskin vähentämiseksi.

Riskit Suomessa ovat yleisesti matalia

Riskinarviointi jaetaan viiteen kategoriaan. Kontrolloitu puu ei saa olla
1. laittomasti hakattua
2. lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
3. lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
4. lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä
5. geenimuunneltua perimää.

Nyt valmistuneessa Suomen riskinarviossa todetaan, että Suomessa on määritelty riskejä korkeisiin suojeluarvoihin liittyen (riskinarvioinnin kategoria 3). Korkeat suojeluarvot on jaettu kuuteen osa-alueeseen, joissa riskejä on määritelty yleisesti lajien monimuotoisuuteen sekä ekosysteemeihin ja elinympäristöihin liittyen. Riskejä on määritelty alueellisesti niin sanotuille IFL-alueille (Intact Forest Landscapes) ja saamelaisille tärkeille alueille.

Muissa riskinarvinoinnin kategorioissa riski määriteltiin matalaksi. Matala riski tarkoittaa, että riskitaso on hyväksyttävä, eikä matala riski vaadi yrityksiltä erityisiä toimenpiteitä, toisin kuin määritelty riski. Puun alkuperä on kuitenkin aina selvitettävä.

Yrityksillä puoli vuotta aikaa päivittää toimitusketjun riskinarviointi

FSC:n kontrolloitua puuta hankkivan yrityksen on päivitettävä toimitusketjun riskinarviointiin liittyvät, niin sanotut Due Diligence -järjestelmänsä vastaamaan uutta riskinarviota kuuden kuukauden sisällä.

Kontrolloidun puun riskinarviointia varten on kerätty laajaa tausta-aineistoa luotettavista lähteistä. Näiden aineistojen pohjalta on tehty analyysi, jonka perusteella on annettu arvio riskistä.

Riskinarvio on tehty yhteistyössä eri tahojen kanssa. Prosessissa mukana ovat olleet konsulttuyritykset NEPCon ja Tapio ja Suomen FSC:n työryhmä. Lisäksi on kuultu myös FSC:n ulkopuolisia sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

Suomen kansallinen riskinarviointi (CNRA) on kokonaisuudesaan ladattavissa kansainvälisen FSC:n nettisivulta. Riskinarvioinnissa selvitetään mm. IFL-alueet ja muut oleelliset seikat määritellystä riskistä.

Huomioithan, että raporttia todennäköisesti vielä muokataan ja siihen tehdään teknisiä korjauksia. Jos hyödynnät riskinarviointidokumenttia, tarkista, että käytössäsi on viimeisin versio.

Lisätietoja

Suomen kansallinen riskinarviointi (CNRA)
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/352

Mitä tarkoittavat erilaiset FSC-merkinnät eli FSC 100 %, FSC Mix ja FSC Recycled?

Tutustu myös: Kontrolloitu puu ja kansallinen riskinarviointi. Usein kysytyt kysymykset.

Työstämme laajemman suomenkielisen tietopaketin nettisivuillemme lähiaikoina.

Metsäasiantuntija Eveliina Varis, FSC Suomi
e.varis(at)fi.fsc.org
044 2358720


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211