Uutishuone


Wednesday, 30 January 2019
FSC ei salli laitonta puukauppaa

Brasilialaista sademetsää (© FSC GD / Arturo Escobar)© FSC GD / Arturo Escobar

Epäilyt laittoman puukaupan kytkeytymisestä sertifiointijärjestelmään selvitetään


Julkisuudessa (YLE 2.1.) on keskusteltu Amazonin alueen laittomista hakkuista. Väitteiden mukaan myös FSC-sertifioidun puun joukkoon sekoitetaan laittomista lähteistä olevaa materiaalia. FSC ei salli laitonta puukauppaa ja suhtautuu vakavasti esitettyihin väitteisiin.

YLE:n uutisissa haastatellun kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori Markus Krögerin mukaan FSC-sertifioidut yritykset ovat myyneet laittomasti hakattua puuta eteenpäin FSC-sertifoituna. FSC suhtautuu Krügerin esittämään väitteeseen vakavasti. Epäilyistä on raportoitu kansainväliselle sertifiointiorganisaatiota valvovalle elimelle, Accreditation Services Internationalille (ASI).

Ulkopuolisten auditoijien tehtävä on varmistaa FSC-sertifioitujen yritysten toiminnan sääntöjenmukaisuus, ja ASI tutkii tapauksen ja selvittää auditoijan toiminnan.

Olennaisessa roolissa laittomien hakkuiden lopettamisessa ovat kansallisen lainsäädännön kehittäminen, lain toimeenpano ja valvonta. Amazonin alueen laajat ongelmat heijastuvat myös FSC:n toimintaan. FSC-sertifioidun yrityksen tulee noudattaa kansallisia lakeja, sääntöjä ja kansallisesti ratifioituja kansainvälisiä sopimuksia. Jos väärinkäytöksiä ilmenee, FSC voi keskeyttää toimijan sertifikaatin tai poistaa sen kokonaan.

FSC-sertifioitu yritys ei saa toiminnassaan missään tapauksessa hyödyntää laittomista lähteistä peräisin olevaa puuta. FSC:n standardit määrittelevät tiukat säännöt sekä metsien sertifioinnille että sertifioidun raaka-aineen alkuperän seurannalle koko tuotantoketjussa aina kannolta kuluttajalle. Mikään ketjun osa ei salli laitonta alkuperää olevan puun hyödyntämistä.

Puun alkuperää voidaan jäljittää

FSC on ottanut käyttöön erilaisia keinoja alkuperäketjun seurannan parantamiseen ja puun alkuperän varmistamiseen. Viime vuonna FSC aloitti kuiduntunnistusprojektin, jossa kerätään kuitunäytteitä sertifioiduista metsistä 12 maassa ja yhteensä 28 eri puulajista. Puun laji ja kasvupaikka voidaan jäljittää kuitujen avulla, ja kun kuitunäytteitä verrataan tietopankkiin, voidaan selvittää, onko puu kasvanut väitetyllä alueella.

Kuiduntunnistusprojektia toteuttavat kaksi suurta kansainvälistä toimijaa: Kew Gardens Iso-Britanniassa ja US Forest Service Yhdysvalloissa.Puulajien tunnistusteknologialla paitsi havaitaan mahdollisia FSC-järjestelmän väärinkäyttöjä, myös tuetaan laittomien hakkuiden vastaista työtä. Vuosina 2017 ja 2018 menetelmä johti 45 FSC-sertifikaatin keskeyttämiseen tai lopettamiseen.

FSC huomioi vastuullisuuden laajasti ympäri maailmaa

FSC (Forest Stewardship Council, Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö. FSC-sertifioitujen metsien hoito huomioi esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen, uhanalaiset lajit, työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeudet ja taloudellisen kannattavuuden. FSC on luotettu ja tunnettu puutuotteiden vastuullisuusmerkintä, jota esimerkiksi WWF suosittelee.

FSC:n jäseninä on erilaisia metsien kanssa toimivia organisaatioita, kuten metsäalan yrityksiä, ympäristöjärjestöjä, alkuperäiskansojen edustajia ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä järjestöjä.

Lisätietoja
FSC Suomi
pääsihteeri Anniina Kostilainen, puh. 044 584 0164


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211