Uutishuone


Friday, 12 April 2019
Konsultaatio: FPIC:n soveltaminen


FSC:n konsultaatioalustalla on julkinen kuuleminen FSC:n ohjeistuksista liittyen FPIC:in (alkuperäiskansojen ennakkosuostumuksen) soveltamiseen alkuperäiskansojen ja FSC-sertifioiduissa metsissä toimivien välillä (FSC-GUI-30-003 V2.0, DRAFT V1.0). Konsultaatio on avoinna 19. toukokuuta asti.

Ensimmäinen FSC:n FPIC-ohjeistus luotiin 2012. Tämän jälkeen FSC on parantanut FPIC-ymmärrystä metsänhoidon näkökulmasta. Vuonna 2015 uudistettiin FSC:n periaatteet ja kriteerit, ja tämän myötä myös FPIC-ohjeistusta oli tarkasteltava uudelleen.

FPIC (free, prior and informed consent) lyhyesti:
Neuvotteluilla alkuperäiskansojen kanssa on pyrittävä saamaan heiltä etukäteinen (ennen päätösten ja ratkaisevien tai peruuttamattomien toimien tekemistä), vapaa (ei pakotettu tai kiristetty) ja riittävään informaatioon (todenmukainen kuvaus koko hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista) perustuva suostumus suunnitelluille toimenpiteille.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211