Uutishuone


Thursday, 02 May 2019
Kansainvälinen kontrolloidun puun strategia nyt julki

FSC Mixed sources – Tuotteessa käytetty puu on osittain peräisin sertifioiduista lähteistä sekä osittain kontrolloiduista lähteistä. (© Marko Mäkinen)© Marko Mäkinen


Kansainvälinen FSC julkisti kontrolloidun puun strategian 30. toukokuuta. Strategian tärkeänä päämääränä on FSC-sertifioitujen metsien määrän kasvattaminen. Sen myötä riippuvuus kontrolloidusta puusta osana FSC Mix -tuotteita vähenee.

Kontrolloidun puun strategiassa on neljä päätavoitetta:

1. Enemmän sertifioituja metsiä eli FSC-sertifioidun metsäpinta-alan kasvun jatkaminen.
2. Jatkuva parantaminen ja päätöksenteko kerättyä tietoa hyödyntämällä: FSC vahvistaa edelleen hankintaketjun luotettavuutta ja avoimuutta teknologian ja tiedon avulla. Kerätystä tiedosta raportoidaan sidosryhmille.
3. Vaikutus sertifioimattomiin alueisiin. FSC vaikutaa sertifioimattomiin metsiin yhteistyöllä julkisen hallinnon ja muiden päätöksentekijöiden sekä järjestöjen kanssa.
4. Viestinnän parantaminen. FSC viestii läpinäkyvästi, luotettavasti ja kattavasti kontrolloidusta puusta sekä FSC Mix ja FSC 100% -tuotteista.

FSC Mix on merkintä, jossa tuotteen, esimerkiksi pakkauksen, raaka-aineesta vähintään 70 prosenttia on FSC-sertifioitua. Loput raaka-aineesta on oltava peräisin ns. kontrolloiduista lähteistä. Lue lisää kontrolloidusta puusta nettisivuiltamme. FSC 100 % -merkintä on tuotteilla, jotka ovat kokonaan FSC-sertifioidusta raaka-aineesta.

Seuraava askel strategiaprosessi on kehittää suunitelma strategian toteuttamiselle. Tavoitteena on saada strategia siirtymään ideoista todelliseen toimintaan. Tätä varten kootaan ryhmä, jossa on mukana mm. FSC:n sidosryhmien jäseniä.

Lue lisää kontrolloidun puun strategiasta ja strategiaprosessista kansainvälisen FSC:n nettisivulta.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211