Uutishuone


Wednesday, 12 June 2019
Seminaari koosti keskustelua FSC-standardin päivityksestä


FSC-standardin päivitys herätti monipuolista keskustelua FSC Suomen seminaarissa perjantaina 7. kesäkuuta. Seminaari pohjusti FSC-standardin julkista kuulemista, joka alkaa 26. kesäkuuta.

FSC:n jäsenistö jakaantuu ympäristö- ja talouskamareihin sekä sosiaaliseen kamariin. Seminaarin avauksessa standardityöryhmän puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi muistutti FSC:n perusperiaatteisiin kuuluvasta, kaikkien kolmen kamarin tasavahvasta edustuksesta standardiuudistuksesta.

“Kaikilla on yhteinen päämäärää eli hyvä, toimiva standardi. Työryhmissä onkin tehty hedelmällistä ristiinpölytystä.”

Kustannustehokkuutta, virkistyskäyttöä, suojavyöhykkeitä

Talouskamarin puheenvuoron piti Silja Pitkänen-Arte.
“FSC on hyvä foorumi metsäteollisuuden kaikkien kestävyyden osa-alueiden toteuttamiseen”, Pitkänen-Arte kommentoi. FSC-sertifioitujen metsähehtaarien kasvun kannalta talouskamari toivoo, että standardi on metsänomistajille kustannustehokas keino metsänhoitoon.

Sosiaalikamarin Jari Sirviö painotti ihmisen hyvinvointia ekosysteemipalveluiden keskiössä. Kamariin kuuluu metsien virkistyskäytön edistäjiä, kuten Suomen Latu, jonka yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen kannusti kuntia mukaan FSC-sertifiointiin. Sosiaalinen kamari edustaa myös alkuperäiskansojen näkemyksiä, ja jäseniin kuuluu saamelaisjärjestöjä.

Ympäristökamarin puheenvuorossa Lauri Kajander painotti tuoreen tutkimustiedon hyödyntämisen tärkeyttä metsänhoitoa mietittäessä. Kajander esitteli kamarin tavoitteiksi mm. jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen lisäämisen ja suojavyöhykkeiden leventämisen.

Selkeää ja riittävän vaativaa

Seminaarissa yleisö halusi lisätietoa mm. FSC:n taustoista, pienmetsänomistajien roolista FSC:ssä ja mahdollisuuksista hiilensidonnan huomioimiseen. Lisäksi keskusteltiin siitä, että standardin olisi oltava ymmärrettävä ja selkeä.

Standardin rimaa toivottiin sopivalle korkeudelle. Näin sitä voidaan järkevästi käyttää, mutta samalla se on riittävän vaativa.

Julkinen kuuleminen alkaa kesäkuun lopussa

Ensimmäisen standardin luonnosversion julkinen kuulemisprosessi alkaa 26. kesäkuuta. Kuulemiseen voi osallistua 29. elokuuta mennessä kuka tahansa nettialustan kautta. Julkisen kuulemisen jälkeen luonnosta muokataan ja testataan.

Keväällä 2020 järjestetään toinen julkinen kuuleminen, jonka pohjalta mm. käydään neuvottelut viimeisestä standardiluonnoksesta. Standardiluonnos lähetetään hyväksyttäväksi kansainväliselle FSC:lle syyskuussa 2020. Kansainvälinen FSC todennäköisesti pyytää tarkennuksia, muokkauksia ja perusteluja. Niiden jälkeen standardi hyväksytään, ja se tulee voimaan siirtymäajan puitteissa.

Seminaarissa pidetyt esitykset on ladattavissa PDF:nä:

Lisätietoja

Standardityöryhmän edustajat antavat lisätietoja standardiluonnoksen sisältöön liittyviin kysymyksiin:

Sosiaalinen kamari
METO - Metsäalan asiantuntijat
Neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, 0400 636 261, erkki.etelaaho@luva.fi

Talouskamari
Metsäteollisuus ry
metsäasiantuntija Silja Pitkänen-Arte, 0400 988 177, silja.pitkanen-arte@forestindustries.fi

Ympäristökamari
Luonto-Liitto
metsävastaava Lauri Kajander, 045 117 9610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

Standardin neuvotteluprosessia kommentoi:
standardityöryhmän puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi, 050 590 6809

FSC:n julkisesta kuulemisesta sekä Suomen ja kansainvälisen FSC:n näkökulmista lisätietoja:

FSC Suomi, metsä- ja standardipäällikkö Eveliina Varis, 044 235 8720, e.varis at fi.fsc point org

Suomen FSC:n nettisivut
fi.fsc.org


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211