Uutishuone


Friday, 16 August 2019
FSC ei ole tehnyt salaisia suojelupäätöksiä


Maaseudun Tulevaisuuden (5.8.) pääkirjoituksen mukaan Vastuullisen metsänhoidon yhdistys FSC on tehnyt metsänomistajilta salaa heidän metsiään koskevia “suojelupäätöksiä”. Aihe on herättänyt keskustelua ja siitä on esitetty virheellisiäkin näkemyksiä, joten ymmärrän metsänomistajien huolen.

FSC ei ole tehnyt salaisia suojelupäätöksiä. Viime syksynä on tullut voimaan Suomea koskeva FSC:n kontrolloidun puun riskinarvio, joka on avoimesti saatavilla nettisivuillamme. Koska FSC-sertifioitua puuta ei ole tarjolla niin paljon kuin sille on kysyntää, paikataan vajetta FSC Mix -tuotannolla. Tähän tarvitaan FSC:n kontrolloitua puuta. Se on peräisin metsistä, joilla ei ole FSC-sertifiointia, ja sitä sekoitetaan tuotantovaiheessa FSC-sertifioituun puuhun.

Riskejä tulee arvioida, mikäli puun ostaja haluaa käyttää puuta osana FSC Mix -tuotantoa. Useimmiten halutaan, tai tämä mahdollisuus halutaan pitää avoimena. Tästä syystä myös ei-sertifioidun metsän suojeluarvoja pyritään määrittämään.

Riskinarvio auttaa tunnistamaan, onko alueilla korkeita suojeluarvoja (HCV). Jos kyseessä on HCV-alue, on sillä toimittava riskien minimoimiseksi. Tällainen toimi voi olla esimerkiksi leimikonsuunnittelun toteuttaminen sulan maan aikaan arvokkaiden kohteiden havaitsemiseksi.


Riskien arviointi ei sulje pois metsän talouskäyttöä. Riskit määritellään kohdekohtaisesti, ja varsinaisen arvion tekevät puuta ostavat yritykset. Suuri osa HCV-alueista on jo lain nojalla suojeltuja.

FSC ei heitä vastuuta asiassa muille (“FSC sysää vastuun talousmetsiin kartoitetuista korkean suojelun alueista metsäyhtiöille”, MT 9.8.), vaan eri toimijoiden roolit prosessissa ovat selkeät: FSC Suomi on koordinoinut kansallisen riskinarvion tekemistä kansainvälisen FSC:nkontrolloidun puun standardin (vuodelta 2015) mukaisesti. Nyt arviota käyttävät puun ostajat. Osana Suomen riskinarviointiprosessia aiheesta pidettiin keväällä 2018 avoin konsultaatio, jossa eri tahoja, kuten metsänomistajien edustajia, metsäyhtiöitä ja muita sidosryhmiä pyydettiin mukaan työhön.

Jokainen metsänomistaja voi lain puitteissa harjoittaa metsätaloutta haluamallaan tavalla. Samoin puuta ostava ja puutuotteita valmistava yritys voi valita, millä tavoin tuotettua materiaalia se haluaa ostaa, ja kuluttaja voi valita sertifioidun tuotteen. FSC-sertifioidun puun kysyntä on kasvanut, ja FSC-tuotteita halutaan erityisesti monien maiden pakkausmarkkinoilla, kuten MT kirjoitti 7. elokuuta. FSC-sertifiointi on siis järkevä valinta myös metsänomistajalle.
Jatkamme mielellämme keskustelua aiheesta.

Kannattava, vastuullinen suomalainen metsänhoito on kaikkien eduksi.

Lisätietoja kontrolloidun puun riskinarviosta on nettisivullamme fi.fsc.org.

Anna Ylä-Anttila Toiminnanjohtaja

Eveliina Varis Metsä- ja standardipäällikkö

Vastuullisen metsänhoidon yhdistys FSC Suomi


Tämä teksti on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuudessa perjantaina 16. elokuuta.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211