Uutishuone


Monday, 09 September 2019
FSC Suomen uusi toiminnanjohtaja: Vastuullisuus suomalaisen metsäosaamisen valtiksi

FSC Suomen uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Anna Ylä-Anttila


FSC Suomen uusi toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila luottaa vastuullisuussertifikaatteihin ja suomalaiseen metsäosaamiseen. “Suomen metsäala on teknisesti korkeatasoista. Uskon, että voimme olla edelläkävijä myös vastuullisuudessa.”

Anna Ylä-Anttila on seurannut työelämässä jo pitkään vastuullisuuskysymysten nousua. FSC:ssä häntä kiehtoi mahdollisuus päästä vahvistamaan sertifioinnin asemaa ja tunnettuutta.
“Pidän kovasti virkistäytymisestä metsissä ja puurakentaminen on sydäntäni lähellä. Koin, että tässä tehtävässä minulla on mahdollisuus yhdistää kiinnostuksenkohteitani”, Ylä-Anttila pohtii.

FSC-sertifioituja metsiä tarvitaan lisää

“Etukäteen ajattelin, että oleellista olisi kampanjoida kuluttajien suuntaan, sillä Suomessa FSC:tä ei tunneta niin hyvin kuin monissa muissa maissa. Jo muutaman päivän työssäolon jälkeen tajusin, että FSC:lle riittää kysyntää ja ongelma on siinä, ettei ole tarpeeksi kotimaista tarjontaa.”

“Sertifikaatin tunnettuutta ja myönteistä brändiä on siis kasvatettava joka suunnalla. Näin kuluttajapaine sekä kannuste metsän sertifiointiin on riittävä ja sertifioitu metsäala saadaan kasvuun.” Ylä-Anttilan mukaan pienmetsänomistajien FSC-sertifioinnin lisäämiseksi on jo nyt tehty paljon hyvää työtä. “Nyt pitää poistaa loput pullonkaulat, jotta FSC-sertifiointi on aidosti vaivatonta ja palkitsevaa metsänomistajille.”

Toinen yllätys tuoreelle toiminnanjohtajalle oli se, miten suuria tunteita ja näkemyksiä FSC herättää monissa.

“Olen tottunut siihen, että esimerkiksi Reilua kauppaa useimmiten kehutaan tärkeästä työstä. Näköjään vastuullisuussertifiointiin täällä omalla maaperällä voidaan suhtautua aivan eri tavoin.”

Ylä-Anttila näkee kotimaisessa sertifioinnissa paljon hyvää.

“Täällä koetaan sertifiointiin vahvaa omistajuutta ja kehitykseen ollaan valmiita panostamaan. Suomi voi olla näillä eväillä kansainvälinen edelläkävijä paitsi yleisesti metsäalalla, myös alan vastuullisuuden kehittämisessä. Tässä työssä hyvänä välineenä toimivat sertifikaatit.”

FSC edustaa monipuolisesti eri tahoja

Anna Ylä-Anttila näkee FSC:n kunnianhimoiseksi, uskottavaksi sertifiointijärjestelmäksi.
“FSC:ssä on edustettuna laajasti eri tahoja ja sertifiointiin liittyy kolmannen osapuolen auditointi. Tietysti laaja-alaisuus ja globaali toiminta hyvin erilaisissa ympäristöissä tuo myös haasteita, mutta ennen kaikkea se on etu.”

FSC:stä keskusteltaessa törmätään usein näkemykseen talouden ja luonnon asettamisesta vastakkain. Ylä-Anttila haluaa vastakkainasettelun sijaan edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua.

“Esimerkiksi metsien taloudelliset ja virkistykselliset arvot eivät ole automaattisesti ristiriitaisia. Ongelma on tietysti siinä, ettei luvuin pystytä toistaiseksi osoittamaan, mikä on virkistyskäytön arvo suomalaisten hyvinvoinnille.”

Ylä-Anttila on opiskellut valtiotieteiden maisteriksi. Hän siirtyi Suomen FSC:lle Ihmisoikeusliiton talous- ja hallintopäällikön tehtävästä. Metsäalan ulkopuolelta tulemisen hän uskoo vahvuudeksi.

“Ei minulla ole tarvetta olla metsien tai metsänhoidon asiantuntija tässä vaiheessa. Niihin liittyvissä kysymyksissä voin nojata toimistomme muihin ammattilaisiin ja sidosryhmiin. Toki toivon pääseväni mahdollisimman pian mukaan seuraamaan, miten sertifioitu metsä auditoidaan.”


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211