Uutishuone


Monday, 25 November 2019
Nesslingin Säätiöltä apuraha FSC Suomelle uhanalaistumisen hillintään

 (© FSC Suomi)© FSC Suomi

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt vuodelle 2020 rahoituksen hankkeeseen, jossa laaditaan käytännönläheinen työkalu metsänhoitoa varten.


FSC Suomi hillitsee ensi vuonna eliölajien uhanalaistumista suomalaisissa talousmetsissä.

Maj ja Tor Nesslingin säätiö on myöntänyt FSC Suomelle rahoituksen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on turvata uhanalaisia lajeja suomalaisissa talousmetsissä. Hankkeessa laaditaan kuvitettu opas, josta tulee käytännön työkalu metsäsuunnitteluun ja metsätöihin.

Opas auttaa metsäsuunnittelijoita määrittelemään,millä konkreettisilla toimenpiteillä varmistetaan uhanalaisten lajien säilyminen metsissä, joissa tällaisia lajeja esiintyy.

Selkeä opas tulee tarpeeseen. Uhanalaisista lajeista on kyllä olemassa runsaasti tietoa, mutta useilta lajeilta puuttuu suositukset, kuinka niitä voidaan käytännössä turvata metsätalousalueilla.

FSC:n hanke murtaa raja-aitoja, sillä se tuo ekologian tutkijat ja metsätalouden harjoittajat yhteen. Oppaan tuottamisesssa ovat mukana molempien alojen asiantuntijat.

Uhanalaistumiskehitys on huolestuttava: joka yhdeksäs eliölaji on Suomessa uhanalainen. Näistä kolmasosa on metsälajeja.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211