Uutishuone


Monday, 14 December 2020
FSC-auditointeja koskevat joustot jatkuvat

FSC jatkaa auditointeja koskevia joustoja koronavirustilanteesta johtuen.


FSC jatkaa auditointeihin myönnettyjen joustojen ja lievennysten määräaikoja, jotka menevät umpeen vuoden 2020 lopussa.

Sertifiointiorganisaatiot voivat lykätä auditointeja tai korvata ne niin kutsutuilla työpöytäauditoinneilla myös vuodenvaihteen jälkeen. FSC on nyt julkaissut yhden uuden ja kaksi uutta poikkeusta auditointikäytäntöihin.

Joustoilla varmistamme, että sertifikaattien haltijat eivät menetä sertifiointiaan siksi, ettei audiointeja pystytä kaikilta osin tekemään paikan päällä.

FSC on julkaissut auditointikäytäntöihin seuraavat uudet ja päivitetyt poikkeukset:

1. FSC-DER-2020-012 – UUSI poikkeus, joka koskee FM-hybridiauditointien suorittamista.
2. FSC-DER-2020-001 – päivitetty auditointeja koskeva poikkeus.
3. FSC-DER-2020-004 – päivitetty auditoijia koskeva poikkeus.

1. Uuden poikkeuksen FSC-DER-2020-012 pääsisältö:

  • Poikkeus tarjoaa "hybridimallin" FM-auditoinnin paikan päällä tehtäville osille. Auditointitiimin vetäjä voi tehdä auditointia etäyhteyksin samalla, kun tekniset asiantuntijat / auditoijat toimivat maastossa.
  • Erillisessä osiossa on lueteltu ennakkoehdot, joiden on täytyttävä, jotta poikkeus voidaan ottaa käyttöön, samoin kuin teknisiltä asiantuntijoilta edellytetty pätevyys ja kokemus. Hybridimallia voidaan soveltaa minkätyyppiseen auditointiin tahansa.

2. Keskeiset muutokset poikkeukseen FSC-DER-2020-001:

Seuranta-auditoinnit:

  • FSC pitää voimassa säännön, jonka mukaan auditointeja voi lykätä enintään 6 kuukaudella. Viittaus vuoden 2020 loppuun poistettiin, joten auditointeja voidaan siirtää vuoteen 2021 (silloin kun sovellettavissa). 5 vuoden sertifiointisyklissä tulee kuitenkin olla 4 seuranta-auditointia.
  • Etäyhteyksin suoritettavia seuranta-auditointeja koskevat ehdot pysyvät voimassa. FSC esittää vaihtoehtoja seuranta-auditointien suorittamiseksi FSC-DER-2020-005:n ja -012:n mukaisesti.

Muut muutokset:

  • Lisätty viittaukset uuteen poikkeukseen 012. Lisäksi määritelty, kuinka poikkeusta FSC-DER-2020-005 sovelletaan uuden sertifiointikauden ensimmäisissä auditoinneissa (re-evaluation audits), sertifioinnin laajuutta koskevissa muutosauditoinneissa (scope change audits) ja siirtymäauditoinneissa (transfer audits).
  • Lykkäystä koskeva määräaika, vuoden 2020 loppu, poistettiin seuraavista: uuden sertifiointikauden ensimmäiset auditoinnit (re-evaluation audits) ja ulkoistettuja palveluja tarjoavien elinten paikan päällä tehtävät, sisäiset auditoinnit (on-site internal audits of bodies providing outsourced services).
  • Muutokset tulevat voimaan siirtymäajan puitteissa, jotta sertifiointiorganisaatiot voivat sopeuttaa toimintaansa muutettuihin sääntöihin.
  • Neljännesvuosittaisten raporttien toimittamisen aikataulua mukautettiin.
  • Poikkeuksen voimassaoloaikaa pidennettiin 30. kesäkuuta 2021 asti.

3. Keskeiset muutokset poikkeukseen FSC-DER-2020-004:

  • Poikkeus mahdollistaa paikan päällä tehtävien, auditoijia koskevien auditointien suorittamisen etäyhteyksin.

Uudet ja päivitetyt poikkeukset löytyvät kansainvälisen FSC:n sivuilta kohdasta Covid-19 updates ja Covid-19 Collection.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211