Uutishuone


Thursday, 24 June 2021
FSC kehittää uutta keinoa uhanalaisten lajien turvaamiseksi talousmetsissä

korimalli kansi

Kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää metsissä. Kuten kaikkien elinympäristöjen, myös metsäluonnon uhanalaistuminen on jatkunut edelleen.


FSC Suomi on nyt julkaissut korimallin, joka tarjoaa selkeät ja kattavat käytännön toimenpideohjeet, joita kuka tahansa voi halutessaan noudattaa metsätaloustoimenpiteissä.

Mallissa uhanalaiset metsälajit on ryhmitelty elinympäristövaatimusten perusteella yhteensä kuuteen ”koriin”, joille on laadittu lajiasiantuntijatyönä toimenpideohjeet. Tämä mahdollistaa sen, että kutakin lajiesiintymää ei tarvitse käsitellä erillisten ohjeiden mukaan, vaan oman elinympäristönsä mukaisen korin osana. Näin lajeille välttämättömät elinympäristön piirteet on mahdollista säilyttää metsätaloustoimien yhteydessä tehokkaasti.

Korimalli on laadittu Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamassa hankkeessa vuosina 2020-21.

Korimallin nykyinen versio on lajiasiantuntijoiden ja metsäekologien näkemys siitä, millaisilla ratkaisuilla tiedossa olevat silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien esiintymät voitaisiin turvata metsäkuviotasolla. Korimallin taloudellisia vaikutuksia ei ole vielä arvioitu eikä sen soveltuvuutta metsätalouteen ole testattu käytännössä. Mallin sisällyttämisen mahdollisuutta osaksi metsänhoidon FSC-standardia arvioidaan erikseen FSC Suomen uhanalaistyöryhmässä.

Suomen FSC-standardi ylläpitää metsäluonnon monimuotoisuutta erilaisten talousmetsissä tehtävin luonnonhoitotoimenpiteiden kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi hakkuilla jätettävä säästö- ja lahopuusto, lehtipuuosuuden ylläpito ja vesistöjen rantaan jätettävät suojavyöhykkeet. Lisäksi arvokkaita elinympäristöjä turvataan asettamalla vähintään viisi prosenttia metsämaasta talouskäytön ulkopuolelle. Luonnonhoitotoimenpiteiden lisäksi lajiesiintymien huomioon ottaminen metsätaloustoimissa on tärkeä keino vaikuttaa uhanalaistumiskehitykseen.

Tutustu korimalliin ja hankkeeseen tarkemmin avaamalla alla olevat dokumentit.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211