Uutishuone


Friday, 25 September 2015
Vastuun taimi 2015 sai kodin Kosken kartanosta

Fredrik vastuun taimi diplomi

Suomen FSC on myöntänyt Vastuun Taimi palkinnon Kosken Kartanolle


Suomen FSC:n ensimmäisen Vastuun taimi -metsävastuupalkinnon saa Fredrik ja Helena von Limburg Stirumin Kosken kartanolle. Palkinto myönnetään vuosittain suomalaiselle toimijalle, joka on toiminut metsien hoidossa esimerkillisellä tavalla. Tänä vuonna Vastuun taimi on nuori Muhkuraleppä.

Kosken kartano sijaitsee Kosken asemalla, Perniössä noin puolen tunnin ajomatkan päässä Salosta, ja se tunnetaan jo nyt Suomen vuoden 2014 ympäristöystävällisimpänä luomulihaa, riistalihaa ja maaseutuelämyksiä tarjoavana maatilana. Kosken kartanon johtaviin periaatteisiin on jo pitkään kuulunut eläinten ja ympäristön hyvinvointi.

Harva kuitenkin tietää, että kartanon mailla avautuu myös yli 1000 hehtaaria monimuotoista metsää, jonka Fredrik von Limburg Stirum sertifioi FSC:llä keväällä 2014.

- Olemme olleet jo parikymmentä vuotta hyvin aktiivisia maatalouden vastuullisuuden ja kestävyyden puolella. Ja viimeiset viisi vuotta olemme kiinnittäneet paljon huomiota myös metsiimme, Fredrik von Limburg Stirum sanoo.

Fredrik 2Von Limburg Stirum yhdessä Södra Skogsrevirin metsänhoitajien kanssa ovat tehneet merkittävän työn Kosken kartanon metsien monimuotoisuuden ja kestävyyden eteen. FSC-sertifikaatin saaminen puolitoista vuotta sitten kruunasi pitkäjänteisen työn.

- Vastuun taimi -palkinnon myötä Suomen FSC haluaa nostaa esiin inspiroivia esimerkkejä metsien vastuullisesta hoidosta, jossa on onnistuttu yhdistämään ympäristön hyvinvointi, taloudellinen kestävyys ja sosiaaliset arvot. Kosken kartano on ollut selkeä edelläkävijä, Suomen FSC:n pääsihteeri Anniina Kostilainen sanoo.

- Suomalaiset metsät kuuluvat meille kaikille suomalaisille sekä ihmisille että kaikille muillekin eläin- ja eliölajeille.

Kosken kartano on esimerkki siitä, miten monimuotoisuutta ja esimerkiksi vesistöjä voi suojella samaan aikaan kun hyödyntää metsiä taloudellisesti. Kartanon metsämailla on yhdeksän laajoin metsäsuojavyöhykkein reunustettua kosteikkoa, jotka vähentävät vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja tarjoavat arvokkaan kodin lukuisille eri eliölajeille.

Fredrik 3Metsäsuunnitelmissa on pidetty huolta myös metsien ja peltojen vaihettumisvyöhykkeistä, jotka ovat tärkeitä piilo- ja ruokailupaikkoja monille riistaeläimille ja linnuille.

- Haluamme tehdä paljon erilaisia toisiaan täydentäviä asioita, kuten kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä. Tärkeintä monimuotoisuuden suojelemisessa on kokonaisvaltaisuus, von Limburg Stirum sanoo.

- Ja esimerkiksi FSC:n vaatimus lehtipuiden jättämisessä viimeisessä raivausvaiheessa on hyvä esimerkki monimuotoisuuden säilyttämisestä. Se myös vähentää tuholais- ja myrskytuhoriskejä, hän lisää.

Myös paikallisyhteisöjen kanssa toimiminen on Kosken kartanolle tärkeää. Perniön seudulta löytyy paljon esimerkiksi tutkijoita ja luontovalokuvaajia, joille monimuotoinen metsä ja sen korkean suojeluarvon alueet ovat äärimmäisen tärkeitä luontokohteita.

Haluamme onnitella Kosken kartanoa ja Fredrik Von Limburg Stirumia esimerkillisestä toiminnasta metsien monimuotoisen hyödyntämisen ja metsien hyvinvoinnin edistämisen puolesta.

Mikä on Vastuun taimi -palkinto

Suomen FSC:n Vastuun taimi -metsävastuupalkinto myönnetään vuosittain syyskuussa järjestettävänä FSC-perjantaina taholle, joka on joko kuluneen vuoden aikana tai useamman vuoden aikana toiminut inspiroiden ja esimerkillisesti suomalaisen metsän vastuullisen hoidon puolesta. Palkittu saa itselleen kunniakirjan ja vuosittain vaihtuvan puulajin taimen, jonka voittaja voi istuttaa haluamalleen paikalle.

Mikä on Suomen FSC

FSC eli Forest Stewardship Council on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tehtävä on edistää metsien vastuullista hoitoa huomiomalla kaikki kolme yhteiskunnallista näkökulmaa, ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen. Kussakin maassa FSC:tä edustaa paikallinen järjestö, joka edistää vastuullista metsänhoitoa kunkin maan lait ja eritysolosuhteet huomioiden.

Suomen FSC edistää, viestii ja kehittää FSC:n työtä Suomessa, on vastuussa Suomen FSC-standardin laadinnasta ja päivityksestä sekä valvoo tavaramerkin käyttöä. Suomen FSC:n jäsenistöön kuuluu laajasti suomalaisia ympäristö- ja muita kansalaisjärjestöjä sekä metsätalouden toimijoita, joilla kullakin on demokraattinen ja tasapuolinen rooli FSC:n kehittämisessä Suomessa. Suomen FSC:n pääsihteeri on Anniina Kostilainen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211