Jäsenblogi


Friday, 10 February 2017
Metsätalouden epätasapaino - kuinka FSC voi olla apuna?

 lue lisää…

Kohinaa metsästä –blogi tarjoaa kurkistuksia ajankohtaisiin aiheisiin, koskien FSC:tä, metsäteollisuutta sekä muita metsiä koskettavia kysymyksiä. Blogi mukailee FSC:n avoimuuden periaatetta, jossa päätöksenteko ja prosessit ovat avoimia ja läpinäkyviä. Avoimena ja jäsenille tasavertoisena järjestönä, haluamme korostaa jäsenten näkemyksiä, siksi annamme jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin blogissa. Pyrimme julkaisemaan tasapuolisesti eri kamarien edustajien kannanottoja.
FSC:n jäsenistö koostuu kolmesta kamarista: talous-, sosiaali- sekä ympäristökamarista. Jäsenistöön kuuluu niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitä. FSC:n päätökset solmitaan yhdessä eri kamarien kesken.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211