Blogi


Thursday, 13 September 2018
Kirjailija: voit vaikuttaa kirjojesi painomateriaalin vastuullisuuteen

Digideiteillä


Elokuussa julkaisin kolmannen tietokirjani, Digideiteillä. Oli tietysti luonnollista pyytää, että kirjani painettaisiin FSC-sertifioidulle paperille, ja näin tapahtuikin. Tieto FSC-sertifioidusta paperista löytyy kirjan sisäsivuilta, samoin kuin Avainlippu ja Joutsenmerkki.

Tiedän, että on suomalaiskirjailijoita, jotka kiinnittävät huomiota siihen, mistä heidän teoksiinsa käytetyt materiaalit tulevat. Tällainen on esimerkiksi Anni Kytömäki, joka vuosi sitten kirjoitti kolumnissaan haluavansa kirjansa painettuna FSC-sertifioidulle paperille.

Harry Potter lennätti kirjoja FSC-sertifiointiin

Esimerkiksi Iso-Britannissa FSC-sertifioidut kirjat ovat jo hyvin yleisiä. Merkittävä sysäys oli J. K. Rowling ja Harry Potter -kirjat. Vuonna 2007 lähes 800-sivuinen Potter-kirja painettiin eri maissa yleensä kierrätyspaperin ja FSC-sertifioidun paperin yhdistelmälle. Taustalla oli kirjailijan oma vaatimus painotuotteen ympäristöystävällisyydestä.

Suuri Penguin Random House -kustantamo käytti kirjoissaan 98 prosenttisesti FSC-sertifioitua paperia vuonna 2017. Yhtiön tavoite on, että vuonna 2020 paperi on sataprosenttisesti FSC-sertifioitua.

Minun toiveeni olisi tietysti nähdä, että FSC olisi yleisesti käytössä myös suomalaisissa kirjoissa. Siksi kannustan kanssakirjailijoita kysymään kustantajiltaan, onko mahdollista painaa kirja FSC-sertifioidulle paperille. Lähes aina se on.

Tällä valinnalla voi vaikuttaa vastuullisen metsänhoidon lisääntymiseen paitsi Suomessa, myös globaalisti.

Toivottavasti myös yhä usemmat kustantamot ja kirjapainot haluavat näyttää vastuullisuutta ja ottavat käyttöön FSC Alkuperäketjun sertifikaatin. Yhä useampi suomalainen kuluttaja tunnistaa FSC-merkinnän, ja se on yksi helppo keinoa yrityksen vastuullisuudesta.

Mikä FSC?

FSC (Forest Stewardship Council, Hyvän metsänhoidon neuvosto) on maailmanlaajuinen järjestelmä, joka edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa. FSC-sertifioidut metsät ovat hyvin hoidettuja talousmetsiä, joissa mm. huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja uhanalaiset lajit. Metsissä työskentelevät ihmiset saavat turvallisen työympäristön, riittävän koulutuksen ja palkan. FSC huomioi myös alkuperäiskansojen oikeudet.

Kirjoittaja

Mari Koistinen (© Henna Aaltonen)© Henna AaltonenFSC Suomen viestintäpäällikkö Mari Koistinen on myös tietokirjailija. Hänen teoksensa ovat Digideiteillä (2018), Ruokamysteerit (2017) ja Hunaja (2015).


Kohinaa metsästä -blogi tarjoaa kurkistuksia FSC:hen, metsäteollisuuteen sekä muihin metsään liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin. Blogi noudattaa FSC:n periaatetta, jossa päätöksenteko ja prosessit ovat avoimia ja läpinäkyviä.

FSC on avoin ja jäsenille tasavertainen järjestö. Haluamme korostaa jäsenten näkemyksiä, joten siksi annamme jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin blogissa. Pyrimme julkaisemaan tasapuolisesti eri kamarien edustajien kannanottoja. Lisäksi blogissa julkaistaan FSC:n toimiston kirjoituksia.

FSC:n jäsenistö koostuu kolmesta kamarista: talous-, sosiaali- sekä ympäristökamarista. Jäsenistöön kuuluu niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitä. FSC:n päätökset solmitaan yhdessä eri kamarien kesken.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211