Blogi


Tuesday, 22 January 2019
Yritykset muuttavat maailman – yhdessä asiakkaidensa kanssa

Lidlin maitopurkki


Lidl Suomi on ottanut merkittävän askeleen puupohjaisten pakkausten ja tuotteiden vastuullisuuden edistämiseksi. Yritys linjasi, että puuraaka-aineet ovat sataprosenttisesti kierrätettyjä tai FSC-sertifioituja viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Lidlin valinta on hieno uutinen sekä vastuullisuudesta kiinnostuneille kuluttajille että meille FSC-tuotteiden ja -metsien parissa toimiville. Lidlin linjaus lisää FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntää ja vaikuttaa kaikkiin ketjussa toimiviin, kuten metsänomistajiin, puukauppaan ja pakkaus- ja tuotevalmistajiin.

Vastuullinen metsänhoito kiinnostaa suomalaisia paljon.Samoin myös vastuullinen kuluttaminen nousee yhä vankemmin esiin. Lidl Suomi ottaa nyt päivittäistavarakaupassa askeleen, jota muut toimijat varmasti seuraavat.

Useiden yritysten pakkauksista ja tuotteista löytyy jo nyt FSC-logo. Lidlin linjauksen myötä sertifioitujen tuotteiden määrä yleistyy selvästi kuluttajien ostoskasseissa. Moni on aiemmin helposti vähätellyt kuluttajien mahdollisuutta vaikuttaa ostopäätöksillään. Lidlin linjauksen kaltaiset toimet kuitenkin selvästi osoittavat, että kuluttajilla on valtaa muuttaa yritysten toimintaa.


Sertifiointimerkki helpottaa kuluttajan valintaa

Edelläkävijänä ei välttämättä ole aina helppoa, mutta uskon, että kuluttajat arvostavat Lidlin valintaa. Kuluttajan on usein vaikea hahmottaa, millaiset tuotevalinnat mahdollistavat oman arvomaailman mukaisen kulutuksen. Sertifioinnin tarkoituksena on tehdä kuluttajan ostopäätös vaivattomaksi. Tuotteessa oleva FSC-logo on kuluttajille keino havaita, että taustalla on ketju, joka huomioi esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja ihmisoikeudet. Samalla FSC-sertifiointi on myös taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa.

FSC-sertifioituja tuotteita valmistetaan kaikkialla maailmassa. Valitsemalla sertifioidun tuotteen kotimaassa kuluttaja tekee arvovalinnan, jolla on merkitystä laajemmassakin mittakaavassa. Mitä useampi kuluttaja valitsee sertifioidun tuotteen, sitä suurempaa on sertifioidun raaka-aineen kysyntä, ja sertifioitujen metsäalueiden pinta-alat
maailmassa kasvavat.

Laittomat hakkuut ja kestävyyden näkökulmasta kestämätön metsien käyttö ovat edelleen valtava ongelma. Sertifioinnin avulla metsien vastuulliselle käytölle voidaan asettaa raamit, eikä kuluttajan tarvitse jokaisen ostopäätöksen yhteydessä potea maailmantuskaa tuotteen alkuperää koskevan epätietoisuuden äärellä. Kysyntä ohjaa siis myös sitä, millaista metsänhoitoa meillä Suomessa ja maailmalla harjoitetaan, ja vastuullinen yritys on kiinnostunut siitä, mistä tuotteet tulevat.

Lidlin esimerkki toivottavasti innostaa myös muita yrityksiä ottamaan askeleita yhä vastuullisempia tuotteita kohti.

Kirjoittaja

Pääsihteeri Anniina Kostilainen, FSC Suomi


Kohinaa metsästä -blogi tarjoaa kurkistuksia FSC:hen, metsäteollisuuteen sekä muihin metsään liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin. Blogi noudattaa FSC:n periaatetta, jossa päätöksenteko ja prosessit ovat avoimia ja läpinäkyviä.

FSC on avoin ja jäsenille tasavertainen järjestö. Haluamme korostaa jäsenten näkemyksiä, joten siksi annamme jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin blogissa. Pyrimme julkaisemaan tasapuolisesti eri kamarien edustajien kannanottoja. Lisäksi blogissa julkaistaan FSC:n toimiston kirjoituksia.

FSC:n jäsenistö koostuu kolmesta kamarista: talous-, sosiaali- sekä ympäristökamarista. Jäsenistöön kuuluu niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitä. FSC:n päätökset solmitaan yhdessä eri kamarien kesken.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211