Blogi


Wednesday, 29 May 2019
Suomen FSC-standardia päivitetään, mutta miksi?


Suomen metsänhoidon standardista neuvotellaan parhaillaan FSC Suomen standardiryhmässä. Prosessiin kuuluu myös kuulemisia, uusia neuvotteluita ja luonnoksia.

Miksi metsänhoidon standardia väännetään näin monitahoisesti?

Avoimuus ja monipuolisuus

FSC:n perusperiaatteisiin kuuluvat avoimet prosessit, joissa huomioidaan eri näkökulmat. Ratkaisuihin pyritään neuvotteluilla, jossa pääsevät esiin kaikki FSC:lle tärkeät näkökulmat: ympäristö, sosiaaliset seikat ja talous.


Näitä näkökulmia edustavat FSC:n jäsenet, jotka jakautuvat kolmeen eri kamariin. Standardityöryhmässä on mukana edustajat kaikista kamareista.

Jatkuva parantaminen

Lisäksi osa FSC:n toimintaa on jatkuva parantaminen. Askeleita kohti parempaa metsänhoitoa otetaan koko ajan, ja nykytilaan ei ole syytä tuudittautua. Siksi myös metsänhoidon standardi uudistetaan säännöllisesti.

Kansainvälinen pohja, suomalainen soveltaminen

FSC on järjestelmä, jossa on kaikille maille yhteiset kymmenen periaatetta ja näiden periaatteiden alle tulevat kriteerit. Ei ole kuitenkaan järkevää eikä toimivaa, että joka maassa yritettäisiin hoitaa metsiä samalla standardilla: suomalainen metsänhoito ja yhteiskunta ovat erilaisia verrattuna italialaiseen, japanilaiseen tai meksikolaiseen.


Standardineuvotteluissa siis pohditaan, miten kansainväliset linjaukset käytännössä toteutetaan suomalaisissa metsissä. Muut maat tekevät osaltaan vastaavaa työtä. Eri maiden standardit siis eroavat toisistaan jonkun verran, mutta ne pohjautuvat samoihin perusperiaatteisiin ja kriteereihin.

Huolella, taidolla ja neuvotellen

Metsänhoidon standardi on erittäin tärkeä osa Suomen FSC:n työtä. On hienoa, että standardia luo asiantunteva, monipuolinen ja kunnianhimoinen porukka. Erilaisten näkemysten välille pyritään neuvottelemalla löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja.

Standardiluonnos lähetetään kansainväliselle FSC:lle syksyllä 2020. Vielä senkin jälkeen luonnosta todennäköisesti muokataan. Kun standardi on lopulta valmis, vedetään henkeä hetken aikaa. Sitten ryhdytään valmistautumaan seuraavaan standardin uudistukseen.

Pyörivä pölli ei sammaloidu.

- - -
FSC-standardin kommentointikierros käynnistyy: tervetuloa seminaariin perjantaina 7. kesäkuuta. Seminaarin videolähetystä voi seurata FSC Suomen YouTube-kanavalla.

Mari Koistinen (© Henna Aaltonen)© Henna AaltonenKirjoittaja:
FSC Suomen viestintäpäällikkö Mari Koistinen


Kohinaa metsästä -blogi tarjoaa kurkistuksia FSC:hen, metsäteollisuuteen sekä muihin metsään liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin. Blogi noudattaa FSC:n periaatetta, jossa päätöksenteko ja prosessit ovat avoimia ja läpinäkyviä.

FSC on avoin ja jäsenille tasavertainen järjestö. Haluamme korostaa jäsenten näkemyksiä, joten siksi annamme jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin blogissa. Pyrimme julkaisemaan tasapuolisesti eri kamarien edustajien kannanottoja. Lisäksi blogissa julkaistaan FSC:n toimiston kirjoituksia.

FSC:n jäsenistö koostuu kolmesta kamarista: talous-, sosiaali- sekä ympäristökamarista. Jäsenistöön kuuluu niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitä. FSC:n päätökset solmitaan yhdessä eri kamarien kesken.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211