Tapahtumat


Friday, 14 October 2016
FSC:n standardipäivitys käynnistyi

 – Standardityöryhmä kokoontui retkeilyn parissa (© Timo Makkonen/Koneyrittäjien liitto ry)© Timo Makkonen/Koneyrittäjien liitto ry

Suomen FSC-standardi päivitetään vastaamaan kansainvälisiä, uudistuneita FSC:n periaatteita ja kriteerejä. Työkaluna päivityksessä käytetään kansainvälisiä yleisindikaattoreita (International Generic Indicator, IGI’s), jotka ohjaavat työskentelyä. Käytännössä kukin maa neuvottelee sidosryhmien kesken maan olosuhteita parhaiten heijastavan standardin, joka pohjautuu yleisindikaattoreihin.


FSC:n standardipäivitys käynnistyi tiistaina 11.10. Standardityöryhmän ja FSC Suomen hallituksen yhteisellä työpajalla ja retkeilyllä. Retkeily suuntautui UPM:n Kesimajalle.

Päivän aikana keskityttiin erityisesti standardiprosessin suunnitteluun. Edellisen standardikierroksen pitkäksi venyneet neuvottelut olivat vielä joillakin osallistujilla tuoreessa muistissa. Akordi Oy:n vetämässä työpajassa käytiin läpi onnistuneen prosessin elementtejä ja onnistumisen esteitä.

 (© FSC Suomi)© FSC SuomiMetsäretkeily kirvoitti osallistujat keskustelemaan mm. FSC:n strategisesta merkityksestä talousmetsiemme ekologisen tilan parantamisessa, sosiaalisen kestävyyden muodoista tulevan standardin toteutuksessa, sekä standardien käytettävyydestä ja selkeydestä. Kaikkien yhteinen tahtotila oli luoda standardi, joka on sekä sertifikaatinhaltijoiden, että sertifioinnin toteutusta todentavien auditoijien näkökulmasta mahdollisimman yksiselitteinen. Toisaalta ennakkotulkinnat monista yleisindikaattoreissa käytetyistä termeistä olivat hyvin erilaisia ja ennakoivat vilkkaita keskusteluja.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211