Tapahtumat


Wednesday, 24 May 2017
Työpaja pohjusti tulevaa standardimuutosta alkuperäiskansojen oikeuksista

Jäniskoski toukokuussa 2017 (© Eveliina Puhakka)© Eveliina Puhakka


FSC:n Suomen standardia päivitetään parhaillaan, ja yksi selkeä muutoskohde koskee alkuperäiskansojen oikeuksia. Tätä muutostyötä aloitettiin työpajassa Ylä-Lapissa 4. toukokuuta. Keskustelu loi uskoa siihen, että erilaisia ongelmia voidaan ratkaista FSC:n avulla.

Työpajaan kutsuttiin tärkeimpiä sidosryhmiä keskustelemaan standardityön lähtökohdista. Mukana oli mm. saamelaisten poronhoitajien, saamelaiskulttuurin edustajien, eri metsänomistajatahojen ja ympäristöjärjestöjen edustajia.

Kansainvälisessä standardissa alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelee periaate 3, joka nojaa mm. YK:n alkuperäiskansojen ihmisoikeusjulistukseen. Suomen alkuperäiskansoja koskevat osittain samat kysymykset kuin kaikkialla maailmassa, mutta toisaalta täällä on myös aivan omanlaisia kysymyksiä. Standardityötä varten on tunnistettava huolella maanomistukseen, elinkeinoihin ja muihin alkuperäiskansoihin liittyvät näkökulmat.

Tapaamisessa keskusteltiin runsaasti esimerkiksi elinkeinoista ja niiden toteuttamismahdollisuuksista. Toisaalta tärkeä keskustelunaihe oli myös se, mitä Lapin metsille kannattaa tehdä ympäristönäkökulmista.

FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen on tyytyväinen työpajaan ja siellä käytyyn keskusteluun.
“FSC nähtiin uutta tuovana elementtinä, jonka kautta voidaan saada osittain ratkaisuja esimerkiksi metsien käytön kysymyksiin. FSC voi parhaimmillaan tuoda lisäarvoa sekä elinkeinoille että ympäristölle.”

Työpajan pohjalta alatyöryhmä tutkii ratkaisumahdollisuuksia ja tekee taustatyötä. Kunhan tämä ehdotus valmistuu, loppuvuonna kuullaan isompaa taustaryhmää. Alatyöryhmässä on edustajia FSC:n kolmesta kamarista, ja sosiaalikamarin edustaja on myös porosaamelaisten edustaja. Lisäksi alatyöryhmään kuuluu metsähallituksen edustaja.

Mikä on periaate 3?

FSC:llä on kymmenen periaatetta, joita metsänomistajan on noudatettava. Periaate kolmen mukaan alkuperäiskansojen oikeudet maan omistukseen ja käyttöön on tunnistettava ja niitä on ylläpidettävä.

Mikä on FPIC?

FPIC on tärkeä osa FSC:n periaatteita. Lyhenne FPIC muodostuu sanoista “free, prior and informed consent” ja sitä kutsutaan ns. ennakkosuostumuksen periaatteeksi. FPIC:n tavoitteena on suojella alkuperäiskansojen kulttuuria ja elinympäristöä. Kun alkuperäiskansojen omistamiin tai käyttämiin metsäalueisiin kohdistuu toimenpiteitä, niin päätöksiä tehdessä alkuperäiskansoihin ei kohdistu painostusta, heidän kanssaan neuvotellaan etukäteen ja he ymmärtävät toimenpiteiden kokonaisvaikutukset.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211