Tapahtumat


Tuesday, 03 April 2018
Kontrolloidun puun sidosryhmätilaisuus 19. huhtikuuta Helsingissä


FSC Suomi järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen tilaisuuden, jossa esitellään kontrolloidun puun riskin arvioinnin luonnosta kategorioiden 3 ja 4 osalta. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa tietoa riskin arvioinnin prosessista ja sisällöstä ja tukea sidosryhmiä riskin arvioinnin julkiseen kuulemiseen osallistumisessa.

Julkisen kuulemisen eli konsultaation kautta annetuilla kommenteilla on mahdollista vaikuttaa riskinarvioinnin lopulliseen versioon. Hyvin jäsennellyt ja perustellut kommentit parantavat vaikutusmahdollisuuksia.

Tilaisuus järjestetään Annantalon auditoriossa (Annankatu 30, Helsinki) torstaina 19.4. klo 12.30–16.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista ja tietoa erityisruokavaliosta 15.4. mennessä osoitteeseen a.nuotiomaki(at)fi.fsc.org.

Mitä on kontrolloitu puu ja riskinarviointi?

FSC:n kontrolloitua puuta käytetään osana FSC-sertifioitujen tuotteiden valmistusta silloin, kun saatavilla ei ole riittävästi FSC-sertifioitua raaka-ainetta. Kontrolloitua puuta sisältävissä tuotteissa on FSC Mix - merkki.

Kontrolloidun puun tulee olla peräisin tunnetuista ja hyväksyttävistä lähteistä. Kontrolloidun puun hankinnassa tulee varmistaa, että puu ei ole:

1. lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
2. lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
3. geenimuunneltua perimää
4. laittomasti hakattua
5. lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä.

Riskinarviointiprosessissa määritellään alueet, joissa metsätalouden aiheuttamat riskit yllä mainituilla osa-alueilla ovat vähäisiä. Tarkastelu toteutetaan maatasolla. Jos riski havaitaan, sitä voidaan madaltaa erillisillä riskinhallintatoimilla. Puuta hankkivat yritykset ovat vastuussa riskinhallintatoimien määrittelystä.

Riskinarvioinnin valmistelevat NEPCon ja Tapio. Arviointiprosessissa tukea ja asiantuntemusta tarjoavat FSC Suomen jäsenistä koottu työryhmä sekä FSC Suomen toimisto. Prosessin kehykset ja ohjeistuksen antaa kansainvälinen FSC, joka myös hyväksyy valmiin riskinarvion.

Tutustu myös kontrolloituun puuhun ja kansalliseen riskinarvioon liittyviin kysymyksiin ja vastauksiin.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211