Tapahtumat


Friday, 12 September 2014
FSC:n yleiskokous 2014

Lue mitä päätöksiä tämän vuoden yleiskokouksessa tehtiin


Yleiskokous, jossa FSC:n jäsenet äänestävät järjestön seuraavankolmivuotiskauden suuntaviivoista ja painopisteistä, on FSC:n korkein päättäväelin. Yleiskokous järjestettiin 11-12.9.2014 Sevillassa, Espanjassa. Linkistä pääset katsomaan yleiskokouksessa tehtyjä päätöksiä.

http://ga2014.fsc.org/motion-updates

Aloitteet, joita yleiskokouksen eteen tuotiin päätettäväksi, koskivat laajastiFSC:n kaikkien kolmen kamarin näkökulmia sertifiointijärjestelmän ylläpidon,luotettavuuden ja toiminnan kannalta olennaisten asioiden ympäriltä.Järjestelmän luotettavuuden kannalta toiminnan läpinäkyvyyden takaaminenesimerkiksi jäsenille vuosittain jaettavien talouden tunnuslukujen sekäulkoisten auditointitulosten muodossa nähtiin tärkeiksi. Läpimenneitäaloitteita nähtiin myös esimerkiksi tarkennuksina FSC organisaation toiminnantarkoitukseen johon haluttiin lisätä selkeästi alkuperäiskansojen japaikallisten yhteisöjen kunnioitus.Osa aloitteista kuitenkin sai osakseen enemmän vastaääniä kuin kannatusta. Aloitesosiaalisten aspektien vahvistamisesta FSC:n strategiatyössä, lisäämälläresursseja sekä komiteatyön aloittamisella, sai niin kannatusta kuinvastustustakin.  Jäsenten näkemyksettoiminnan kehittämisestä eroavat usein toisistaan. Yleiskokous tarjoaa puitteetlöytää toiminnalle puitteet joissa tavoitteista keskustellaan ja sovitaanyhteistyössä kamarien kesken ja pyritään löytämään kaikkia tyydyttäviäratkaisuja.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211