Tekniset päivitykset


Tuesday, 12 June 2018
Maailma muuttuu, kun toimit

Vastuullisuussertifikaattien yhteinen brändikampanja alkaa


Vastuullisuusmerkinnät FSC ja MSC aloittavat kampanjan "Maailma muuttuu, kun toimit" ("The world changes when you act/shop"). Kampanjan päähenkilönä toimii hipsteri Kalle, jonka avulla halutaan kiinnittää huomio merkintöjen huomioimisen tärkeyteen.

Kampanjanjamaat ovat Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Myös Reilu kauppa tukee kampanjaa.

Tutustu Kalleen

Kalle-hipsteri asuu kommuunissa. Luonto ja vastuullisuus ovat hänelle intohimo. Koska hän on tiedostava kansalainen, hän aina tarkistaa vastuullisuusmerkinnät ostoksillaan.

"Fiktiivisen Kallen avulla pyrimme kasvattamaan huumorilla tietoisuutta vastuullisuussertifioinneista ja kannustamaan sertifioitujen tuotteiden ostamiseen", kertoo Ida Rehnström, FSC Tanskan viestintäpäällikkö.

"On tärkeää puhua jokapäiväisistä vastuullisuusteoista. Emme kuitenkaan halua osoitella sormella tai syytellä. Sen sijaan haluamme näyttää, kuinka helppoa on muuttaa maailmaa."

Samaa mieltä on Majken Møller, MSC Tanskan viestintä- ja markkinointipäällikkö.

"Kun ostat kalaa ja äyriäisiä, joissa on sininen MSC-ympäristömerkki, edesautat merien hyvinvointia. Kampanjalla halutaan korostaa sitä, että myös nuorten on helppoa auttaa luontoa, kunhan he vain valitsevat ympäristömerkittyjä tuotteita.”


Osallistu pohjoismaiseen kampanjaan

Maailma muuttuu, kun toimit -kampanjan vetäjänä toimii FSC. MSC ja FSC ovat rakentaneet kampanjaa yhdessä, ja Reilu kauppa ja KRAV tukevat viestiä jakamalla tietoa kampanjasta. Kampanjamaat ovat Tanska, Ruotsi, Suomi ja Norja, ja kampanjaa rahoittaa Ruotsin Postkod-rahasto.

Kampanja keskittyy vastuullisuuteen sekä eettiseen kuluttamiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen. Kohderyhmänä ovat pohjoismaiset nuoret, ja kampanjassa tärkeässä roolissa ovat nettivideot.

Videot sekä lisätietoa kampanjasta on sivustolla www.maailmamuuttuu.fi

Lisätietoa vastuullisuusmerkeistä

MSC

Marine Stewardship Council (MSC)
MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. MSC:n visio on elämää täynnä olevat valtameret ja turvattu merenelävien tuotanto nykyiselle ja tuleville sukupolville. Ympäristömerkintä- ja sertifiointiohjelmamme tunnistaa ja palkitsee kestävän kalastuksen käytännöt ja on mukana luomassa kestävämpää kalataloutta.
Sininen kalamerkki pakkauksessa tarkoittaa, että kala tai äyriäistuote on:
• peräisin luonnonvaraista kalaa pyytävästä kalastusyrityksestä, jonka puolueeton taho on sertifioinut MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardia vasten (perustuu tieteelliseen neuvonantoon).
• täysin jäljitettävissä kestävään lähteeseen.
Yli 27 000 kala- ja äyriäistuotteella on sininen MSC-merkki.

Lisätietoa: www.msc.org/fi


FSC (Forest Stewardship Council)

FSC-merkintä on maailman tunnetuin vastuullisuussertifiointi puulle, paperille ja muille metsästä saataville tuotteille. Kun valitset FSC-merkityn tuotteen, edistät vastuullisempaa metsänhoitoa maailmanlaajuisesti.
FSC-sertifioitujen metsien hoidossa on huomioitu luonto, ihmisoikeudet ja taloudellinen kestävyys. FSC vaikuttaa mm. uhanalaisten lajien elinoloihin sekä työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksiin.
FSC:n jäsenet edustavat sosiaalista, taloudellista ja ympäristönäkökulmaa. Jäseninä on yrityksiä, järjestöjä ja yksityishenkilöitä.

Lisätietoja: fi.fsc.org

Reilu kauppa

Reilu kauppa sertifioi kehittyvissä maissa viljeltyjä tuotteita. Ensisijaisena tavoitteena on pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden elintason ja työolojen parantaminen Afrikassa, Aasiassa ja Etelä- ja Keski-Amerikassa. Reilun kaupan tilat saavat myymistään tuotteista vähintään Reilun kaupan takuuhinnan ja sen päälle maksettavan Reilun kaupan lisän. Lisäksi Reilu kauppa on myös vihreä brändi, joka asettaa tuotannolle tiukat ympäristökriteerit
Lisätietoja: Reilukauppa.fi


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211