Tekniset päivitykset


Thursday, 02 August 2018
Kontrolloidun puun strategian konsultaatio nyt auki


Kontrolloidun puun strategian konsultaatio on auki 17. syyskuuta asti.


FSC Mic -tuotteiden tulevaisuus ja kontrolloidun puun käyttö niiden tuottamiseen on aihe, joka on tärkeä FSC:lle, FSC:n jäsenille ja sidosryhmille. FSC on työskennellyt sidosryhmien kanssa jo yli kaksi vuotta, jotta kontrolloidusta puusta saataisiin yhteinen visio. Kesäkuussa 2018 FSC järjesti kolmen päivän tapahtuman, jossa muodostettiin yhteinen näkemys tavoitteista ja toimista. Kaikki tämäm luonnoksen osa-alueet ovat nyt mukana julkisessa konsultaatiossa.


Lopullinen kontrolloidu puun strategian dokumentti esitetäänkansainvälisen FSC:n johdolle tämän vuoden lopussa.


Lue lisää kontrolloidun puun stategiasta.

Osallistu konsultaatioon konsultaatioalustan kautta.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211