Tekniset päivitykset


Thursday, 27 September 2018
FSC etsii ehdokkaita ryhmäsertifiointistandardin uudistamistyöhön

Tavoitteena pienmetsänomistajien sertifioinnin helpottuminen


FSC etsii ehdokkaita ryhmäsertifiointistandardin ( FSC-STD-30-005 V1-1) uudistamistyöhön. Työn tavoitteena on erityisesti löytää keinoja pienmetsänomistajien sertifioinnin edellytysten parantamiseksi.

Uudistamistyötä varten etsitään nyt erityisesti ehdokkaita, joilla on kokemusta ryhmien johtamisesta (erityisesti pienmetsänomistajien sertifiointiryhmät ja yhteisömetsät) ja metsänhoidon standardien auditoinnista.

Hakemuksia projektiin voi jättää 16. lokakuuta asti.

Lisätietoja ja hakemus löytyvät kansainvälisen FSC:n sivuilta.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211