Tekniset päivitykset


Wednesday, 19 December 2018
Urakoitsijasertifiointia koskeva esitys julkiseen konsultaatioon


FSC ja urakoitsijasertifiointia käsittelevä kansainvälinen työryhmä etsivät yhdessä uusia keinoja pienmetsänomistajien sertifioinnin kehittämiseksi. Työryhmä on nyt tehnyt ehdotuksen urakoitsijasertifioinnista julkiseen konsultaatioon. Konsultaatio on avoinna kaikille FSC:n sidosryhmille 6. tammikuuta 2019 saakka.

Työryhmä kävi läpi FSC:n nykyisiä sertifiointimenettelytapoja pienmetsänomistajille ja arvioi urakoitsijoiden roolia FSC:n toteutuksessa eri maissa. Työryhmä arvioi, miten urakoitsijoiden roolia voitaisiin kasvattaa FSC:n toteutuksessa eri standardeihin liittyen. Urakoitsijoiden rooli korostuu, kun varmistetaan, että pienmetsänomistajien metsät hoidetaan FSC:n standardien mukaisesti.

Ehdotuksen taustalla on vuoden 2017 yleiskokouksen aloite 46. Sen pohjalta työryhmä on tutkinut, mitä hyötyjä urakoitsijoiden sisällyttäminen järjestelmään toisi pienmetsänomistajien sertifioinnille.

FSC toivoo mahdollisimman laajaa sidosryhmien osallistumista konsultaatioon. Työryhmä muokkaa ehdotusta julkisen konsultaation päätyttyä. Lopullinen ehdotus jätetään FSC:lle maaliskuussa 2019.


Konsultaatio netissä: https://consultation-platform.fsc.org/en/consultat […]

Lisätietoja työryhmästä ja esityksestä: Lauri Ilola, l.ilola@fi.fsc.org.

Lisätietoja FSC New Approaches for Smallholders and Communities Certification -projektista: Vera Santos, v.santos@fsc.org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211