Tekniset päivitykset


Wednesday, 20 March 2019
FSC aloittaa hankkeen pakkausten sertifioinnin kehittämiseksi

Tetra Pak -pakkaus


FSC Suomi toteuttaa tänä vuonna hankkeen pakkausteollisuuden arvoketjuista. Tavoitteena on mm. saada parempi ymmärrys FSC-sertifioidun raaka-aineen kulusta pakkausteollisuudessa ja lisätä FSC-sertifioitujen ja merkittyjen pakkausten määrää ja näkyvyyttä kuluttajille.

Yritykselle on kannattavaa ottaa vastuullisuus osaksi yritysimagoa sekä panostaa kuluttajanäkyvyyteen. FSC-sertifiointi toimii näkyvänä keinona viestiä vastuullisuudesta.


FSC Suomi pyrkii tämän vuoden hankkeella selvittämään mm. sitä, millaisia pullonkauloja FSC-sertifiointiin liittyy ja miten pakkausten FSC-sertifioitu raaka-aine kulkee eri toimijoiden välillä. Tiedon pohjalta voidaan helpottaa yritysten FSC-sertifioitujen pakkausten hankintaa tulevaisuudessa.

Vuoden lopussa järjestetään seminaari, jossa käydään läpi FSC:n tämän hetkistä merkitystä sekä tulevaisuuden näkymiä pakkausteollisuuden näkökulmasta. Seminaarissa yritykset pääsevät kertomaan, miten FSC käytännössä toimii pakkausmateriaalin vastuullisen alkuperän viestinnässä.


Panostus vastuullisuuteen luo pohjaa tulevaisuuden toimintaan

Tiedostaminen ja arvostus vastuullisuutta kohtaan lisääntyy jatkuvasti. Yritysvastuuseen ja vastuullisuusmerkintöihin, kuten FSC-merkintään, sijoittamalla saadaan useita hyötyjä markkinoilla. Panostus vastuullisuuteen takaa yrityksen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Tuotteen FSC-merkki on kuluttajalle tae siitä, että valmistuksessa käytetty puuraaka-aine tulee metsästä, jossa harjoitetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista metsätaloutta. Yritys, jolle nämä vastuullisuuden osa-alueet ovat keskeinen osa strategiaa, voi korostaa teemoja FSC-sertifioinnilla ja saada kilpailuetua markkinoilla.Lisätietoja
Lauri Ilola
l.ilola(a)fi.fsc.org
045 169 2070


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211