EU:n puutavara-asetus

 (© FSC A.C.)© FSC A.C.EU:n puutavara-asetus astui voimaan 3. maaliskuuta 2013. Puutavara-asetuksen tarkoituksena on estää laittoman puun tai puutuotteiden pääsy EU:n markkina-alueelle. Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua, kuljetettua tai myytyä puuta ja puutuotteita. Puutavaraa tai puutuotteita markkinoille tuovien yritysten on otettava käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (Due Diligence System, DDS) laillisuuden varmistamiseksi.


EU:n puutavara-asetus koskee tuhansia yrityksiä, jotka tuottavat puuta kansallisesti tai vievät puuta tai puutavarat EU-maihin. Asetus koskee laajaa valikoimaa puutuotteita, kuten vaneria, viilua, huonekaluja. Asetuksen piiriin kuuluvat puutuotteet on ilmoitettu asetuksen liitteessä.

Puutavara-asetus sisältää kolme päävelvoitetta:

1) laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty.

2) FLEGT- tai CITES-luvan saanut puutavara hyväksytään laillisena. Muissa tapahtuksissa toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta "due diligence" saattaessaan puuta tai puutavaraa markkinoille. Tätä varten toimijoiden on pidettävä kirjaa tavarantoimittajistaan (ja asiakkaistaan). Näin toimijat voidaan aina jäljittää.

3) FSC tukee tavoitetta laittomasti hakatun puun kieltämisestä EU:n markkinoilla. Teemme töitä varmistaaksemme, että järjestelmämme täyttävät säädännön vaatimukset, kun säädäntö tulee voimaan, niin että FSC sertifikaatin haltijat voivat työskennellä toistensa kanssa kerätäkseen vaadittavan tiedon asianmukaista huolellisuutta varten, ja käyttää FSC-sertifikaattia avaimena riskien arvioinnissa ja vähentämisessä.

FSC on julkaissut ohjeistuksen "Implementation Guide for Companies Trading FSC-Certified Materials in the European Union". Ohjeistus auttaa yrityksiä määrittämään FSC-sertifioinnin roolin säädösten nouttamisessa.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211