FSC-merkki markkinoinnissa (Off-Product)

Tavaramerkki osaksi mainontaa

FSC-tavaramerkkiä, nimeä ”Forest Stewardship Council” tai FSC-lyhennettä voidaan käyttää tuotteen markkinoinnissa, jos yrityksellä on Alkuperäketjun sertifikaatti tai yrityksellä on FSC:n myöntämä lisenssi tavaramerkin käyttöön.


FSC-merkin käyttö markkinoinnissa vaatii joko FSC-sertifikaatin, joka oikeuttaa tuotemerkintään ja myymään sertifioituja tuotteita toiselle yritykselle (FSC Alkuperäketjun sertifikaatti) tai FSC:n myöntämän lisenssin tavaramerkin käyttöön, joka antaa oikeuden käyttää FSC-tavaramerkkejä sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa.

Markkinointikäytöksi luetaan FSC-tavaramerkin käyttäminen esitteissä, lehtisissä, yrityksen esittelyvihkosissa ja raporteissa, yrityksen sisäisissä lehdissä, kurssimateriaaleissa, mainoksissa, nettisivuilla, tai muissa myynninedistämismateriaaleissa.

Lisenssin myöntää tavaramerkistä kansainvälisesti vastaava yksikkö (Trademark services unit) tai kansallisesti toimiva palveluntarjoaja (Trademark Service Provider, TSP). Tavaramerkkipalvelu tarjoaa lisenssinsaajalle ohjeistuksen, yksilöidyn tunnistekoodin ja logopaketin, jossa on tarvittava materiaali FSC-tavaramerkin käyttöön markkinoinnissa. Tavaramerkin myöntäjä myös hyväksyy FSC-tuotteita koskevat markkinointimateriaalit aina ennen julkaisua, ellei toisin ole sovittu.

FSC-tavaramerkkiä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa kohteissa:
• kotisivuilla
• sähköpostin allekirjoituksena
• mainoksissa
• yrityksen esitteissä
• tuoteluettelossa
• sertifioitujen tuotteiden laskutuksessa (vaatii FSC Alkuperäketjun sertifioinnin)
• lähetysluettelossa (vaatii FSC Alkuperäketjun sertifioinnin)

Laskuissa ja lähetysluetteloissa on noudatettava yleisiä FSC-tavaramerkin käyttösääntöjä ja niistä on ilmettävä, mitkä listatuista tuotteista ovat sertifioituja.

Lyhennettä FSC ja nimeä ”Forest Stewardship Council” voidaan käyttää myös ilman FSC-logoa. Tällöin tavaramerkin yhteydessä on ilmoitettava FSC:n myöntämä lisenssikoodi.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211