FSC-merkki tuotteessa (On-Product)

Osoittaa tuotteen alkuperän

FSC – Tuotteen merkintä (© Marko Mäkinen)© Marko MäkinenFSC-tavaramerkki osoittaa, että tuotteessa käytetty raaka-aine on peräisin FSC-sertifioiduista metsistä (≥70%), FSC:n hyväksymästä kierrätysmateriaalista tai kontrolloiduista lähteistä (jälkimmäistä ≤30%). Tavaramerkkiä voidaan käyttää suoraan sertifioidussa tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa. Tavaramerkissä on aina tunnistekoodi, jolla tuotteen alkuperä voidaan jäljittää.

Vain sertifioitu yritys saa liittää FSC-merkin tuotteeseen!


Tuotemerkin lisääminen tuotteeseen

Yritys, jonka toiminta on FSC-sertifioitu, voi käyttää FSC-tavaramerkkiä tuotteissaan, joiden raaka-aineena on FSC-sertifioitua puuta. Sertifioitu yritys saa sertifiointiorganisaatioltaan tunnukset, joilla yritys voi kirjautua FSC-sertifikaatin haltijan portaaliin. Portaalin tuotemerkintäjärjestelmällä voidaan luoda yhtiön tarvitsema FSC-tavaramerkki. Tavaramerkin väriä, kokoa, kieltä ja tuotetyyppiä voidaan muuttaa sopimaan kuhunkin tuotteeseen.

FSC-merkki tuotteessaFSC-merkkiä voidaan käyttää suoraan tuotteessa. Tällöin on varmistettava, että tuotteessa näkyy FSC-logo, kotisivujen osoite, tuotetyyppi (100 %, Ḿix tai Kierrätetty/Recycled), tavaramerkin väite sekä tunnistekoodi. Nämä kriteerit täyttyvät automaattisesti käytettäessä FSC-sertifikaatin haltijan portaalin tuotemerkintäjärjestelmää.

FSC 100%

FSC 100% tuotemerkki (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC 100% -merkki osoittaa, että tuotteen puuraaka-aineenaon käytetty ainoastaan FSC-sertifioiduista metsistä tulevaa puuta.

FSC MIX

FSC MIX (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC Mix-merkitty tuote on sekoite puuta, josta vähintään 70 % on peräisin FSC-sertifioidusta metsästä ja enintään 30 % kontrolloiduista lähteistä (FSC Controlled wood).

FSC KIERRÄTETTY

FSC kierrätettyKierrätetty tai Recycled -merkistä tunnistat tuotteen, joka sisältää vain 100 % FSC kierrätyskuitua. Kaikki tuotteessa oleva kuitu on käynyt läpi kulutusvaiheen ja näin ollen kyseessä on uusiotuote.

Sertifiointiorganisaation rooli logon käytössä

Vain sertifiointiyritykset voivat antaa tunnukset FSC-portaaliin. Sertifiointiyritys on myös vastuussa asiakasyrityksen FSC-logon käytöstä ja tarjoaa neuvoja tuotteiden merkintään ja FSC-logon käyttöön.

Muista hankkia hyväksyntä FSC-logon käytölle sertifiointiorganisaatiolta aina ennen kuin aloitat uuden tuotteen tuotannon!

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211