FSC-merkittyjen tuotteiden markkinakehitys


FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Yhä useammat kuluttajat ja toimijat haluavat ostaa vastuullisia tuotteita ja raaka-aineita. Näin he osaltaan voivat vaikuttaa ympäristökuormituksen vähenemiseen ja osoittaa tukeaan mm. ihmisoikeuksien toteutumiselle tuotantoketjussa.


FSC-sertifiointi on jatkuvassa kasvussa myös yritysten ja metsänomistajien keskuudessa. Monet suuret toimijat panostavat FSC-sertifiointiin osana yritysvastuutaan. Suomessa FSC-sertifikaattien osuus on kasvanut 45 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2016.

Yhteistyöllä markkinat kasvuun

Kansainvälinen FSC ja Suomen FSC eli Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry pyrkivät aktiivisesti lisäämään FSC-tietoisuutta markkinoilla. Tämän vuoksi FSC yhteistyötä sellaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka osoittavat vahvaa sitoutumista FSC:n tavoitteisiin ja toimintaan. Yhteistyöllä pyrimme kasvattamaan FSC-metsäsertifioinnin ja alkuperäketjun sertifikaattien määrää sekä FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntää.

Jos haluat lisätietoja FSC:n markkinakehityksestä, niin tutustu FSC:n Market Info Pack 2016 - 2017 -julkaisuun.

Ajantasaiset alkuperäketjun sertifikaattien sekä metsäsertifikaattien lukumäärät löytyvät Facts and figures -sivulta.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211