Enemmän ja helpommin vastuullisia pakkauksia

Tetra Pak -pakkausFSC Suomi toteuttaa hankkeen pakkausteollisuuden arvoketjuihin liittyen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin FSC-sertifioidun raaka-aineen kulkua pakkausteollisuudessa ja tunnistaa sertifiointiin liittyviä pullonkauloja. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään FSC-sertifioitujen ja merkittyjen pakkausten määrää ja näkyvyyttä kuluttajille. Hanke toteutetaan vuonna 2019.


Vastuullisuus on valttia monin tavoin

Yritys, jolle taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden teemat ovat keskeinen osa strategiaa, voi näitä teemoja näkyvästi korostamalla saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Näistä teemoista voi viestiä FSC-sertifioinnin avulla.

Yritykselle on kannattavaa ottaa vastuullisuusarvot osaksi yritysimagoa sekä panostaa kuluttajanäkyvyyteen. Tiedostaminen ja arvostus vastuullisuutta kohtaan lisääntyy jatkuvasti. Siten yritysvastuuseen sijoittamalla voidaan saavuttaa useita hyötyjä markkinoilla sekä taata yrityksen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Vastuullinen yritysimago nostaa muun muassa yrityksen ja sen tuotteiden arvoa asiakkaiden silmissä, houkuttelee työntekijöitä sekä tehostaa sidosryhmien sitoutuneisuutta. Lisäksi vastuullisuus toimii usein edellytyksenä sijoittajien kiinnostumiselle yritystä kohtaan ja helpottaa uusien markkina-alueiden ja kansainvälistymisen saavuttamista.

Tuotteen FSC-merkki on kuluttajalle tae siitä, että valmistuksessa käytetty puuraaka-aine tulee metsästä, jossa harjoitetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista metsätaloutta. FSC edustaa maailmalla kaikkein tunnetuinta ja luotetuinta sertifiointijärjestelmää ja sillä on monien suurten ympäristöjärjestöjen, sosiaalisten toimijoiden sekä yritysten tuki takanaan.

Kuluttajien ja toimijoiden halu tehdä vastuullisia valintoja näkyy FSC-sertifioitujen tuotteiden kiinnostuksen ja kysynnän selkeänä kasvuna – Suomessa esimerkiksi FSC-alkuperäketjun sertifikaattien osuus on kasvanut 59 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2018.

Lisäksi FSC-sertifioidun metsän pinta-ala on samassa ajassa yli nelinkertaistunut 430 tuhannesta hehtaarista 1,8 miljoonaan hehtaariin. Kiinnostuksen ja kysynnän jatkuva kasvu FSC-sertifioituja tuotteita kohtaan mahdollistaa sen, että FSC-sertifioituja tuotteita valmistava ja myyvä yritys pystyy erottautumaan markkinoilla vastuullisena toimijana.


Hanke selvittää pakkausten pullonkauloja

FSC Suomi toteuttaa vuonna 2019 hankkeen pakkausteollisuuden arvoketjuihin liittyen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin FSC-sertifioidun raaka-aineen kulkua pakkausteollisuudessa ja tunnistaa sertifiointiin liittyviä pullonkauloja. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään FSC-sertifioitujen ja merkittyjen pakkausten määrää ja näkyvyyttä kuluttajille.

Vuoden lopussa järjestetään seminaari, jossa käydään läpi FSC:n tämän hetkistä merkitystä sekä tulevaisuuden näkymiä pakkausteollisuuden näkökulmasta. Seminaarissa yritykset pääsevät kertomaan, miten FSC käytännössä toimii pakkausmateriaalin vastuullisen alkuperän viestinnässä.


Lisätietoja hankkeesta:

Markkinointi- ja kehityspäällikkö
Lauri Ilola
l.ilola(a)fi.fsc.org
045 169 2070


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211