Sertifikaattien määrä

Jos organisaationne osallistuu FSC-sertifioitujen materiaalien tai tuotteiden valmistukseen, tai haluaa myydä tuotteita FSC-sertifioituna, on tällöin FSC:n alkuperäketjun sertifiointi soveltuva menettely. FSC:n alkuperäketjun standardi FSC-STD-40-004 V3-1 asettaa vaatimukset kaikille alkuperäketjun sertifikaatinhaltijoille, sekä sertifiointia tavoitteleville organisaatioille. Myös muita standardeja sovelletaan tarvittaessa. Yleisimpiä muita standardeja ovat FSC:n tavaramerkkistandardi FSC-STD-50-001 V2-1, kontrolloidun puun hankintaa käsittelevä FSC-STD-40-005 V3-1, sekä FSC:n kierrätysmateriaalistandardi FSC-STD-40-007 V2-0. Muut standardit määräytyvät yrityksen toiminnan perusteella. Tällä sivulla keskitymme alkuperäketjun ydistandardiin FSC-STD-40-004 V3-1.

FSC-STD-40-004 V3-1-standardin rakenne

FSC:n alkuperäketjun ydinstandardi FSC-STD-40-004 V3-1 jaetaan neljään osaan, joista ensimmäinen käsittelee seitsemää yleistä vaatimusta, jotka koskevat kaikkia organisaatioita. Ensimmäisen osan perusteella rakennetaan standardin vaatimat toimintatapamenettelyt, sekä viedään menettelyt organisaation toimintaan.

1. Alkuperäketjun seurantajärjestelmä
2. Materiaalin hankinta
3. Materiaalin käsittely
4. FSC-materiaalin ja -tuotteiden tietorekisteri
5. Myynti
6. Puutavaraa koskevan lainsäädännön noudattaminen
7. FSC:n työelämän perusoikeudet

Toisessa osassa käsitellään FSC-väittämien seurantaa, sekä valitaan tyypillisesti yksi alla olevasta kolmesta järjestelmästä (transfer, prosentti, credit). Lukuun 8 kannattaa tutustua huolellisesti, sillä luvussa mainituilla tuoteryhmillä rakennetaan sertifikaatin kattavuus - eli mitä tuotteita sertifiointi koskee. Yrityksen ei tarvitse sisällyttää kaikkea toimintaansa FSC-sertifiointiin.

FSC-puulusikka

8. Tuoteryhmien perustaminen FSC-väittämien seurantaa varten
9. Transfer-järjestelmä
10. Prosenttijärjestelmä
11. Credit-järjestelmä

Kolmannessa osassa käsitellään FSC-merkinnän vaatimuksia, sekä alihankintaa. FSC-merkinnän vaatimukset ovat oleellisia kaikille organisaatioille, jotka merkitsevät tuotteita FSC-merkillä. Alihankinta puolestaan käsittelee ehtoja tuotannon osien alihankkimiselle toisista yrityksistä. 

12. FSC-merkinnän vaatimukset
13. Alihankinta

Neljännessä osassa tutustuaan eri tapoihin sertifioitua. Näitä ovat yksittäinen sertifiointi, ryhmäsertifiointi ja multi-site-sertifiointi. Tyypillisin sertifiointitapa on yksittäinen sertifiointi (single), mutta esimerkiksi puutuotealan pienyrittäjät voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä liittyä ryhmäsertifiointiin ja puolestaan isot yritykset voivat muodostaa suurempia multi-site sertifiointikokonaisuuksia. 

14. Kelpoisuuskriteerit yksittäiseen alkuperäketjun sertifiointiin
15. Kelpoisuuskriteerit usean toimintapaikan alkuperäketjun sertifiointiin
16. Kelpoisuuskriteerit alkuperäketjun ryhmäsertifiointiin  

Mistä aloittaa?

Jokaisen organisaation valmius sertifiointiin on erilainen ja matka sertifikaatinhaltijaksi saattaa vaihdella muutamista viikoista useisiin kuukausiin. Tieto ja kokonaiskäsitys standardien vaatimuksista auttaa ymmärtämään minkälaisia käytännön toimenpiteitä sertifikaatti vaatii. Suosittelemme tutustumaan ensiksi yllä mainittuun FSC-STD-40-004 V3-1-standardiin ja käymään standardin vaatimuksia kohta kohdalta läpi ja kirjaamaan ylös miten organisaatio vastaa näihin vaatimuksiin. Organisaatio voi jo valmiiksi rakentaa standardin vaatimia toimintatapamenettelyjä, jotka ovat aihealuettain koostettuja kuvauksia ja/tai ohjeistuksia standardin vaatimusten täyttämisestä. Jos yrityksellä on muita sertifikaatteja, voi olla hyödyllistä selvittää, vastaako toista sertifiointia varten koostettu tieto tai toimenpiteet myös FSC:n standardeihin. 

Kun organisaatiossa on tutustuttu FSC-standardeihin, voidaan siirtyä itse sertifiointiprosessiin. Sertifiointi tapahtuu riippumattomien sertifiointiyritysten kautta. Sertifiointia suunnitteleva yritys voi valita mieleisensä sertifiointitahon, esimerkiksi hintoja kilpailuttamalla. 

Katso viisi askelta sertifiointiin täältä.