FSC Lääʹddjânnam halltõs da vuäzzla

FSC Lääʹddjânnam halltõʹsse koʹlle saaǥǥjååʹđteei da kutt vuäzzla di kutt vääʹrrneeʹǩǩ. Vuäzzla eeʹtǩǩee õõutnalla koolm kämmar. Vuäzzlai jooukâst vaʹlljeet vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei. 

metsä

FSC Lääʹddjânnam halltõs da vuäzzla
FSC Lääʹddjânnam halltõʹsse koʹlle saaǥǥjååʹđteei da kutt vuäzzla di kutt vääʹrrneeʹǩǩ. Vuäzzla eeʹtǩǩee õõutnalla koolm kämmar. Vuäzzlai jooukâst vaʹlljeet vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei. 

Halltõs 
Saaǥǥjååʹđteei
Pekka Keloneva
Sosiaalkäämmar
Jari Sirviö, Teollisuusliitto
Erkki Etelä-aho, Meto - Metsäalan asiantuntijat (vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei)
Jukka Sippola, Loimu (vääʹrrneǩ) 
Jan Saijets, Puäʒʒsäʹmmla & Sääʹmsuåvtõs (vääʹrrneǩ) 
Pirrõskämmar
Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Jari Luukkonen, WWF 
Riku Eskelinen, Luonto-Liitto (vääʹrrneǩ) 
Tero Toivanen, BirdLife Suomi (vääʹrrneǩ) 
Täällkämmar
Karoliina Niemi, Metsäteollisuus 
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso 
Vesa Junnikkala, Metsä Group (vääʹrrneǩ) 
Inka Musta, UPM (vääʹrrneǩ) 
 
FSC Lääʹddjânnam vuäzzla

Täällkämmar
Alcea
Alessia
CareliaForest
Fiskars
Innofor
Koneyrittäjien liitto
Meto - Metsäalan Yrittäjät
Metsä Group
Metsäteho
Metsäteollisuus
Silvacultura
Skogssällskapet Finland
Stora Enso
UPM-Kymmene
Tornator
Ålands skogsvårdsförening


Sosiaalkäämmar
Kuluttajaliitto
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Meto - Metsäalan Asiantuntijat
Teollisuusliitto
Puäʒʒsäʹmmla
Sääʹmsuåvtõs
Suomen Latu
Suomen Partiolaiset 


Pirrõskämmar
BirdLife Suomi
Greenpeace
Luonto-Liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi

Tuärjjvuäzzla
BM Trada
Bureau Veritas
Preferred by Nature
Kiwa Inspecta
DNV GL

Cisttsaaǥǥjååʹđteei
Tari Haahtela


Vaaikât FSC tåimmjummša Lääʹddjânnmest – puäʹđ vuäzzliʹžžen!
FSC lij äävai vuäzzlažorganisaatio, koon tääʹvtõssân lij ooudeed vastteemnallšem meäʹcctääl. Jõs haaʹlääk vaaikted mieʹcc pueʹttiäigga, puäʹđ mij õhttõõzz vuäzzliʹžžen! Õhttõõzz tääʹvtõõzzid di FSC meeraikõskksaž vuâđđjurddjid tuärjjeei privat persoon da õutstõõzz lie tiõrvpueʹttem mieʹldd. FSC Lääʹddjânnam halltõs preemm ođđ vuäzzlaid.

Juõʹǩǩ vuäzzlaž õhttan koozz-ne FSC kolmm kämmrest (pirrõs-, sosiaal- leʹbe täällkämmar) FSC meärrõõzzi meâldlânji. Tuärjjvuäzzliʹžžen priimât persoon, õutstõõzz leʹbe põrggâz, kååʹtt haaʹlad tuärjjeed õutstõõzz tåimmjummuž. Cisttvuäzzlaž lij ooumaž, kååʹtt lij miârkteeinalla viikkâm ooudâs õhttõõzz tåimmjummuž da tuärjjääm tõn. Õhhtnemlomaak da vuäzzlažmääusaid ekka 2021 kaaunak tääiʹben (lääddas).