FSC Finlands styrelse

FSC Finlands (Vastuullisen metsänhoidon yhdistys, Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk) styrelse består av en ordförande samt sex ledamöter. Det ska vara en jämn kammarfördelning bland ledamöterna, därav finns det två representanter från varje kammare: den ekonomiska, den sociala, och miljökammaren. En vice ordförande väljs bland de sex ledamöterna. Två suppleanter väljs i varje kammar.

puunrunkoa

Styrelseledamöter 2021

Ordförande
Pekka Keloneva

Social kammare
Erkki Eteläaho, METOSkogsbranschens experter
Jari Sirviö, Industrifacket


Suppleant:
Jan Saijets, Föreningen för Finlands renskötarsamerna
Jukka Sippola, Loimu

Miljökammare
Paloma Hannonen, Finlands naturskyddsförbund
Mai Suominen, WWF

Suppleant:
Tero Toivanen, Birdlife

Ekonomisk kammare
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso
Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry/Finnish Forest Industries Federation

Suppleant:
Vesa Junnikkala, Metsä Group
Sami Oksa, UPM


FSC Finlands medlemmar

Alla FSC:s medlemmar tillhör en av de tre kamrarna: den ekonomiska, sociala eller miljökammaren. Vid omröstningar har varje kammare en tredjedel av det totala antalet röster, oavsett medlemsantal i kammaren. Medlemmar kan vara företag, organisationer eller privatpersoner.

Hedersordförande
Tari Haahtela

Ekonomisk kammare
Alcea
Alessia
Carelia Forest
Fiskars
Innofor Finland
Koneyrittäjät
METO Skogsföretagarna
Metsä Group
Metsäteho (R&D in forest operations)
Metsäteollisuus ry / Finnish Forest Industries Federation
Silvacultura
Skogssällskapet Finland
Stora Enso

UPM-Kymmene
Maskinföretagarnas förbund
Tornator
Ålands skogsvårdsförening


Social kammare
Konsumentförbundet
Industrifacket
Föreningen för Finlands renskötarsamerna
Samerådet
Meto - Skogsbranchens experter
Suomen Latu
Finlands Scouter

 

Miljökammare
Birdlife Finland
Greenpeace
Luonto-Liitto / The Finnish Nature League
Finlands Naturskyddsförbund
WWF Finland


Stödmedlemmar
BM Trada
Bureau Veritas
Preferred by Nature
Kiwa Inspecta
DNVGL