FSC & EUDR

Täältä löydät tietoa FSC:stä ja EUDR:stä

Metsää ilmasta

Mikä on EUDR ja miksi se on tärkeä?

EUDR muodostuu sanoista European Union Deforestation Regulation ja tarkoittaa EU:n metsäkadon vastaista asetusta. Sen tavoitteena on estää metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien tuotteiden ja tavaroiden tuonti EU:hun ja vienti EU:sta.

Metsäkato on yksi ilmasto- ja biodiversiteettikriisin osatekijä. Myös EU vaikuttaa asiaan kuluttamalla merkittävän osan tuotteista, jotka aiheuttavat metsäkatoa. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on todennut, että metsäkadon pysäyttäminen ja ekosysteemien ennallistaminen ovat tehokkaimpia toimenpiteitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien vähentämiseksi ja siten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.


Mitkä tuotteet kuuluvat EUDR:n soveltamisalaan?

EUDR koskee puuta, kumia, palmuöljyä, soijaa, lihakarjaa, kahvia ja kaakaota. Myös puutuotteet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan, ja niihin sovelletaan lisävaatimuksia, joiden mukaan ne eivät saa edistää metsien tilan heikkenemistä. Luettelo soveltamisalaan kuuluvista tuotteista on saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla (liite 1).


EU:n metsäkatoasetuksessa edellytetään, että tuotteet ovat lakien mukaan tuotettuja ja että ne eivät aiheuta metsäkatoa. Ennen tuotteen saattamista EU:n markkinoille toimijoiden on ilmoitettava, ovatko ne noudattaneet asianmukaista huolellisuutta (due diligence) varmistaakseen, että tuote ei aiheuta metsäkatoa ja se on alkuperämaan lain mukaan tuotettu.

EUDR:ssä sovelletut tuotteet


EUDR julkaistiin 29. kesäkuuta 2023, ja yrityksillä on 29. joulukuuta 2024 asti aikaa mukauttaa toimintansa uusiin sääntöihin. Poikkeuksia ja erityissäännöksiä sovelletaan mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Miten FSC mukautuu EUDR:ään?

FSC tukee asetusta, joka on yhteneväinen missiomme kanssa, ja olemme sitoutuneet varmistamaan sen onnistumisen.

EUDR & FSC taulukko

 

Mitä EUDR tarkoittaa yrityksille?

Vaikka EUDR on eurooppalainen laki, sen vaikutukset ovat maailmanlaajuisia. Yritysten, jotka vievät EUDR:n piirissä olevia tuotteita EU:n markkinoille tai EU:n markkinoilta, on tehtävä due diligence -tarkastuksia varmistaakseen, että tuotteet eivät ole peräisin maa-alueelta, jossa tuotteiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai jossa metsien tila on heikentynyt 31. joulukuuta 2020 jälkeen. Yritysten on myös tarkistettava, että nämä tuotteet ovat tuotantomaan kaiken asiaa koskevan lainsäädännön mukaisia, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen.

FSC muokkaa sääntöjään yhdenmukaiseksi EU:n säädösten kanssa

EUDR:n lisäksi EU:n Green Dealin puitteissa kehitetään useita muita säädöksiä. Niihin kuuluvat yritysten kestävän kehityksen raportointia koskeva direktiivi (CSRD) sekä yritysten kestävän kehityksen due diligence -direktiivi (CSDDD), joka täydentää CSRD:tä ja jossa säädetään asianmukaisen huolellisuuden velvoitteesta yritysten toiminnassa sekä arvoketjuissa. FSC pyrkii yhdenmukaistamaan FSC-järjestelmän kaikkien näiden direktiivien kanssa.

Miten FSC voi tukea yrityksiä?

FSC:llä on lähes 30 vuoden kokemus markkinapohjaisesta lähestymistavasta metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjunnassa. FSC:n sertifiointi, jonka kestävyysvaatimukset kattavat sekä ympäristölliset että sosiaaliset näkökohdat, tarjoaa jo nyt vahvan perustan, jonka varaan yritykset voivat rakentaa toimintaansa täyttääkseen EUDR-velvoitteensa.

FSC:n kaltaisia vankkoja sertifiointijärjestelmiä ei voida käyttää vapauttamaan yrityksiä niiden huolellisuusvelvoitteista (due diligence), mutta FSC voi olla avainasemassa yritysten järjestelmällisessä ja tehokkaassa huolellisuusvelvoitteiden täyttämisessä ja riskien arvioinnissa.

FSC on jatkuvasti kehittyvä järjestelmä, joka on sitoutunut metsätalouden haasteiden ratkaisemiseen. Se tekee yhteistyötä johtavien teknologiayritysten kanssa hyödyntääkseen huippuluokan innovaatioita, kuten lohkoketjua (blockchain), FSC-sertifioitujen tuotteiden maantieteelliseksi paikannukseksi ja jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.
 

Lisätietoa:

Jos haluat kuulla lisää FSC:stä ja EUDR:stä, voit katsoa alla olevat webinaarit tai kuunnella podcasteja aiheesta