FSC:n toteutumista valvotaan tarkasti

FSC on tarkka siitä, että sertifioidut yritykset noudattavat sääntöjämme ja periaatteitamme. Puolueettomien sertifiointiyritysten auditoijat valvovat kriteerien toteutumista koko tuotantoketjussa, metsästä kaupan hyllylle saakka.  Jos rikkomuksia tulee ilmi, käymme tapaukset läpi perinpohjaisesti. 

Voit tutustua FSC:n tutkimiin rikkomuksiin ja niitä seuranneisiin toimenpiteisiin FSC:n kansainvälisellä sivulla.

Notebook FSC

Kaikkien FSC:tä valvovien sertifiointiyritysten on oltava akkreditoituja, ja niiden tulee täyttää kansainvälisen standardointiorganisaation (ISO) vaatimukset sertifiointielimille.

Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan varmistamme myös, että auditoijien toiminta vastaa FSC-standardin vaatimuksia. FSC on ainoa maailmanlaajuinen metsäsertifiointijärjestelmä, jolla on integroitu ohjelma myös sertifiointielinten valvomiseksi. Auditoijia valvoo Accreditation Services International (ASI), joka tarkistaa sekä maastossa että toimistossa, että sertifiointielimet toimivat sääntöjemme mukaisesti.

Sääntöjen rikkomuksia tapahtuu aika ajoin, kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa. FSC haluaa tuoda nämä niin kutsutut poikkeamat avoimesti esiin, jotta järjestelmä toimii mahdollisimman läpinäkyvästi. 

Sääntörikkomuksia eli poikkeamia on kahta lajia, lieviä ja vakavia. 

  • Lievät poikkeamat pitää korjata vuoden kuluessa, seuraavaan auditointiin mennessä.
  • Vakavat poikkeamat täytyy korjata kolmen kuukauden kuluessa. Jollei näin toimita, FSC-sertifikaatti otetaan pois.
     

Emme suhtaudu sääntörikkomuksiin tai niiden tutkimiseen kevyesti. Kaikki rikkomukset tutkitaan huolella alla olevan prosessin mukaisesti.

01Havainto mahdollisesta rikkomuksesta
02Väitteen läpikäynti
03Tutkinta
04Päätöksenteko
05Viimeistely ja jatkotoimenpiteet

01. Havainto mahdollisesta rikkomuksesta:

02. Väitteen läpikäynti:

03. Tutkinta:

04. Päätöksenteko:

05. Viimeistely ja jatkotoimenpiteet:

Tutustu tarkemmin rikkomusten käsittelyprosesseja kuvaaviin dokumentteihin

FSC-PRO-01-008_V2-0_EN Processing_complaints.pdf
PDF, Koko: 578.33KB
FSC-PRO-01-005_V3-0_EN Processing_Appeals_0.pdf
PDF, Koko: 619.47KB
FSC Template for submitting Policy for Association complaints_.docx
DOCX, Koko: 975.51KB