FSC Suomen jäsenet

Kaikki FSC:n jäsenet kuuluvat yhteen kolmesta kamarista: taloudelliseen, sosiaaliseen tai ympäristökamariin. Äänestystilanteessa jokaisella kamarilla on kolmasosa kokonaisäänistä, riippumatta siitä, kuinka monta jäsentä kamariin kuuluu. Jäsenet voivat olla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä.

kolme kukkaa

Puheenjohtaja
Hannele Pokka

Kunniapuheenjohtaja
Tari Haahtela

Sosiaalikamari

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Teollisuusliitto
Porosaamelaiset
Saamelaisneuvosto
Suomen Latu
Suomen Partiolaiset

Talouskamari

Alcea
Alessia
CareliaForest
Fiskars
Innofor
Koneyrittäjien liitto
METO – Metsäalan Yrittäjät
Metsäliitto Osuuskunta
Metsäteho
Metsäteollisuus
Silvacultura
Skogssällskapet Finland
Stora Enso
UPM-Kymmene
Tornator
Ålands skogsvårdsförening

Ympäristökamari

Birdlife Suomi
Greenpeace
Luonto-Liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi

Kannatusjäsenet

Inspecta
Preferred by Nature
DNV GL
BM Certification Suomi
Bureau Veritas

FSC Suomen jäsenet

Jäsenet_logot