Kansainväliset konsultaatiot

FSC perustuu yhdessä tekemiseen. Järjestön sidosryhmät voivat vaikuttaa niin standardeihin ja ohjeisiin kuin toimintamalleihin ja kehittämiseen.

puheenvuoro käsi

Ajankohtaisia konsultaatioita

Julkinen kuuleminen maankäytön muutoksen raja-arvon määritelmästä (ADV-20-007-23) 10.5.2024 alkaen

FSC järjestää 45 päivää kestävän julkisen kuulemisen maankäytön muutosta käsittelevästä, rajatun osuuden ylärajan määritelmästä. Kuulemisessa ehdotetaan luopumista takautuvasti käsiteltävien maankäytön muutosten arvioinnista. Tällä tavoin sertifikaatinhaltijoita ei arvioitaisi aikaisempien FSC-säädösten mukaan ja kaikki yritykset aloittaisivat samalla lähtötasolta. 
Kuulemisessa kerätään palautetta myös muista jaetuista huolenaiheista: pitäisikö 1000 hehtaarin raja-arvon laskennassa huomioida maankäytön muutokset, joka on suunniteltu ja sovittu sopimuksilla tai vastaavilla kirjallisilla sitoumuksilla ennen normatiivisen ohjeistuksen voimaantulopäivää ja aiempien FSC-vaatimusten mukainen hehtaarikynnys vaiko ei?
 

FSC:n ekosysteemipalveluiden toinen julkinen kuuleminen 10.4.-9.6.2024

FSC:n ekosysteemipalveluiden avulla metsänomistajat ja metsänomistajille sponsorointia tarjoavat organisaatiot voivat todentaa yksittäisten metsäkohteiden ja metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia eri ekosysteemipalveluihin. FSC-ekosysteemipalvelut on lisäinen menettely metsänhoidon FSC-sertifiointiin.

FSC:n ekosysteemipalveluiden todentamisprosessin päivitystä koskevassa (FSC-PRO-30-006) toisessa julkisessa kuulemisessa FSC ja tekninen työryhmä ovat päivittäneet luonnosta edellisestä julkisesta kuulemisesta saadun palautteen perusteella.

Osallistu

Avoinna olevat konsultaatiot löytyvät FSC:n kansainvälisiltä sivuilta.