Kansainväliset konsultaatiot

FSC perustuu yhdessä tekemiseen. Järjestön sidosryhmät voivat vaikuttaa niin standardeihin ja ohjeisiin kuin toimintamalleihin ja kehittämiseen.

puheenvuoro käsi

FSC:n sidosryhmin kuuluu erilaisia metsäasioista kiinnostuneita oganisaatioita ja henkilöitä. 

Sidosryhmiät voivat ottaa kantaa osallistumalla konsultaatioihin. Kaikki tärkeät prosessit, kuten esimerkiksi standardin asettaminen, etenevät julkisten kuulemisten kautta. Näin varmistamme, että FSC:n toiminta on avointa ja läpinäkyvää, ja että siinä huomoidaan kaikki kolme näkökulmaa: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen.

Avoinna olevat konsultaatiot löytyvät FSC:n kansainvälisiltä sivuilta.