Maailman paras metsäsertifiointijärjestelmä

FSC-sertifointi tuo monenlaisia hyötyjä metsänomistajalle. Sertifioidulle puulle on maailmalla kysyntää, sillä FSC on maailman luotetuin metsäsertifiointijärjestelmä. Meillä on 25 vuoden kokemus vastuullisesta metsänhoidosta.

FSC on vapaaehtoinen sertifiointijärjestelmä. Metsänomistaja päättää sertifioinnista ja siitä irtautumisesta itse.

metsäkone

FSC-sertifioidussa metsässä vaalitaan metsien biologista monimuotoisuutta, taloudellista kestävyyttä sekä maisema- ja kulttuuriarvoja. Maaperä ja vesistöt sekä arvokkaat kohteet otetaan huomioon metsien käytössä. FSC-standardin periaatteita noudatetaan kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä.

Metsistä hyötyvät metsänomistajan lisäksi myös paikalliset yrittäjät, virkistyskäyttäjät, metsästäjät ja kalastajat. FSC:n keskeisiin periaatteisiin kuuluu avoimuus ja kunnioitus kaikkia osapuolia kohtaan. 

FSC-sertifioidussa metsässä tunnustetaan ja kunnioitetaan myös alkuperäiskansojen laillisia ja perinteisiä oikeuksia. Suomessa esimerkiksi huolehditaan, ettei metsätalous uhkaa saamelaisten kulttuurisia ja perinteisiä metsien käyttöoikeuksia. 

Tutustu tarkemmin Suomen FSC-standardiin sivun alaosassa olevista suomen-, ruotsin-, englannin- ja saamenkielisistä dokumenteista.

Erilaisia metsänomistajia, eri sertifiointitapoja 

FSC hyödyttää hyvin erilaisia ja eri tavoitteita painottavia metsänomistajia. 

Jos haluat harjoittaa metsätaloutta siten, että luontoarvot turvataan, FSC on oikea valinta sinulle. FSC:ssä vähintään 5 % metsämaan pinta-alasta jätetään pysyvästi metsätalouden ulkopuolelle. Lisäksi muita tärkeitä ekosysteemejä jätetään luonnontilaan. Eliölajeja turvataan jättämällä hakkuissa metsään lahopuuta. Lisäksi suojellaan esimerkiksi vesistöjä jättämällä niiden ympärille hakkuiden yhteydessä niin kutsuttuja suojavyöhykkeitä. Suojavyöhyke on esimerkiksi puron, lammen tai järven rantaan metsänkäsittelyssä jätettävä koskematon kaistale.

Jos taas harjoitat riistametsätaloutta, FSC-sertifiointi tarjoaa tukea riistan elinympäristöjen turvaamiseen. Metsään jätetään säästöpuuryhmiä, jotka luovat taimikkoon vaihtelevuutta ja tarjoavat pientä suojaa sitä tarvitseville.

FSC sopii erinomaisesti myös mahdollisimman suurta taloudellista tuottoa tavoittelevalle metsänomistajalle. Puutuotteiden vastuullisuus on tärkeää sekä puun ostajille että kuluttajille. FSC-sertifioidulle puulle on maailmalla kova kysyntä. Tämän vuoksi sinä saat myymästäsi puusta hyvän hinnan. FSC:n kriteereitä noudattamalla varmistat myös sen, että metsäsi tuottaa myös tulevaisuudessa, sillä FSC-metsänhoidon periaatteet takaavat metsän hyvän kasvun.

FSC sopii niin pienille kuin suurillekin metsänomistajille. Suurin osa metsänomistajista kuluu johonkin sertifiointiryhmään. Ryhmäsertifioinnissa on monia etuja. Yksi niistä on se, että ryhmäsertifiointiin kuuluvat, alle 500 hehtaaria metsää omistavat metsänomistajat noudattavat  FSC:n yksinkertaisempia sääntöjä. Varsinaisen FSC-sertifiointiprosessin suorittaa aina kolmas osapuoli, sertifiointiorganisaatio, joka arvioi, hoidetaanko metsää FSC:n sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kriteerien mukaan.


Lisätietoja ryhmäsertifikaatista löydät täältä

Päivitetty metsänhoidon standardi, joka tulee voimaan 1.8.2023 on täällä. Tästä alkaa 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa sertifioidut metsät on auditoitava uuden standardin vaatimusten mukaan. Alla ovat standardiversiot (suomi, ruotsi, englanti ja pohjoissaame) ovat voimassa yhtäaikaisesti uuden standardin kanssa 31.7.2024 saakka.

Suomen FSC standardi 12 05 2011.pdf
PDF, Koko: 534.37KB
Finlands FSC-standard_SV.pdf
PDF, Koko: 1.05MB
FSC Standard for Finland EN.pdf
PDF, Koko: 847.14KB
Suoma FSC-standarda_SME.pdf
PDF, Koko: 456.42KB