FSC-dávvirmearkkat

FSC-mearka buktagis dáhkida, ahte dat sisttisdoallá ovddasvástáduslaš gálduin boahtán muora dahje eará meahcis boahtán materiála. Ná FSC fállá golaheaddjái vejolašvuođa válljet buktagiid, maid buvttadeamis leat vuhtiiváldojuvvon olbmot ja biras.

FSC-logot tuotepakkauksessa

Mii FSC:s suddjet dávvirmearkamet, vai sáhttit dáhkidit, ahte lohpádus mearkka siste doallá. Suddjejuvvon namaid ja dávvirmearkkaid oažžu geavahit dušše njuolggadusaid mielde ja FSC-sertifiserema suovvan oktavuođain.

Dát leat min registrerejuvvon dávvirmearkkat:

  • Namma Forest Stewardship Council
  • Oanádus FSC
  • FSC-logo dahje muorra man oktavuođas oanádus FSC
  • Forests For All Forever -mearka mas logo ja teaksta
  • Forests For All Forever -mearka mas logo, govva ja teaksta

FSC-mearka buktagiin

Vai sáhtát lasihit buktagii FSC-mearka, buvtta ferte sisttisdoallat sertifiserejuvvon materiála, ja du fitnodat galgá leat sertifiserejuvvon FSC álgovuođđoráiddu sertifiserema gáibádusaid mielde.

Loga lasi: Vihtta lávkki buktagiid sertifiseremii.

FSC-mearkka lasiha dan buvttadeaddji. Olles buvttadanráidu galgá leat sertifiserejuvvon.

FSC-mearka márkanastimis ja gulahallamis

Fitnodagat ja organisašuvnnat, mat eai ieš buvttat buktagiid muhto háliidit ávkkástallat FSC dávvirmearkkaid daid vuovdán FSC-buktagiid márkanastimis dahje organisašuvnna ovddasvástádusgulahallamis sáhttet ohcat FSC dávvirmearkaliseanssa.

­­­FSC-mearka ii-gávppálaš ulbmiliin

Jos háliidat juohkit viidáseappot FSC-dieđu medias dahje diehtomateriálas, mas ii leat gávppálaš ulbmil, sáhtát geavahit FSC dávvirmearkka liseanssa haga. Dus galgá goittotge leat lohpi dan geavaheapmái. Lbi sáhtát jearrat FSC Suoma doaimmahagas: info@fi.fsc.org. Mii addit mielas logo dieđihanulbmiliidda ja oahpistit dan geavaheamis.

Dávvirmearka buktá ávkkiid márkanastimii ja ovddasvástádusgulahallamii

Jos vuovddat FSC-merkejuvvon buktagiid, FSC dávvirmearkaliseansa dahke vejolažžan dan, ahte sáhtát muitalit das márkanastimis, ovdamearkka dihtii reklámain, katalogain ja neahttasiidduin, ja du fitnodaga ovddasvástádusgulahallamis.

FSC-buktagiid vuovdán fitnodat ii dárbbaš leat FSC-sertifiserejuvvon vai sáhttá geavahit FSC brándda márkanastimis. Forest Stewardship Council nama, oanádusa FSC dahje min muorralogo geavaheapmi márkanastimis ja ovddasvástádusgulahallamis gáibida goittotge dávvirmearkaliseanssa.

Ná dat doaibmá:

Dávvirmearkka sáhtát ohcat neahttaskoviin (suomagillii). Logoáššiin oaččot midjiide oktavuođa maiddái šleađgapoastta bokte: logo@fi.fsc.org.

Mii veahkehat sihkkarastit, ahte buktagat, maid háliidat márkanastit, leat FSC-sertifiserejuvvon ja ahte dat bohtet FSC-sertifiserejuvvon dávvirdoaimmaheaddjis. Go dát áššit leat ortnegis, mii dahkat soahpamuša. Go vuolláičálát soahpamuša de mávssat jahkemávssu. Du fitnodat oažžu liseansanummira (hámis FSC-N000000).