FSC ja EU:n puutavara-asetus

EU:n puutavara-asetuksen tarkoituksena on estää laittoman puun tai puutuotteiden pääsy EU:n markkina-alueelle. FSC tukee tätä tavoitetta. Asetus koskee tuhansia yrityksiä, jotka tuottavat puuta tai vievät puuta tai puutavaraa EU-maihin. Se koskee monenlaisia puutuotteita, kuten vaneria, viilua ja huonekaluja. FSC-sertifiointi on erinomainen työkalu asetuksen noudattamiseen.

puun runko

Puutavara-asetuksen mukaan laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden saattaminen markkinoille on EU:ssa kielletty.

FLEGT*- tai CITES**-luvan saanut puutavara hyväksytään EU:ssa laillisena. Muissa tapauksissa riskejä hallitaan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmällä (due diligence system, DDS), joka toimijalla on oltava saattaessaan puuta tai puutavaraa markkinoille. Järjestelmässä toimijoiden on pidettävä kirjaa tavarantoimittajistaan ja asiakkaistaan, jotka molemmat on voitava aina jäljittää.

Näiden velvollisuuksien todentamisessa FSC on erinomainen työkalu. Tarkempaa tietoa  löydät englanninkielisestä ohjeesta.

*Forest Law Enforcement, Governance and Trade
**Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna