Vastuullisesti puusta

Puu on hieno materiaali: kaunis, monikäyttöinen, kierrätettävä ja kestävä. Puu varastoi myös hiiltä, joten se on ilmastoystävällinen materiaali. 

FSC-sertifiointi on tärkeä askel kohti kestävämpää puuteollisuutta, niin rakentamisessa, huonekaluissa kuin pienemmissä puutuotteissa. Se takaa, että metsiämme hyödynnetään ympäristöä kunnioittaen.  

Yrityksille FSC-sertifiointi tarjoaa keinon vastata vastuullisuutta vaativien kuluttajien kysyntään. Se on myös hyvä väline sen varmistamiseen, että yritys noudattaa puualan jatkuvasti muuttuvia säädöksiä. 

puisia tuotteita

Rakentaminen 

Vastuullinen puunhankinta hyödyttää rakennushankkeita monin tavoin. Puu on hiili- ja energiatehokkaampaa verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin.  

FSC-sertifioinnin avulla yritys voi varmistua siitä, että puu on peräisin kestävistä lähteistä. FSC on maailman luotettavin kestävän metsänhoidon ratkaisu, joka tuo rakennushankkeisiin ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.  Rakennushankkeilla, joissa käytetään FSC-sertifioitua puuta, on kolmenlaisia etuja:  

1) FSC on maailman paras kestävän metsänhoidon standardi, jolla voidaan todentaa, että puu tulee vastuullisista lähteistä. 

2) FSC on ainoa metsätuotteiden sertifiointistandardi, jonka tunnustavat maailman johtavat vihreän rakentamisen edistämisohjelmat: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ja Living Building Challenge. 

3) Monien maiden julkisissa hankinnoissa edellytetään vähintään jossakin määrin FSC-sertifiointia. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Alankomaat, Saksa, Australia ja Espanja. 

Suomessa FSC-sertifioitu rakennus on Hernesaaren Löyly. Löyly on Suomen ensimmäinen FSC-projektisertifioitu rakennus. 

Huonekalut 

Kuluttajat etsivät yhä enemmän tietoa ostamiensa huonekalujen vastuullisuudesta. FSC-sertifikaatti lisää huonekaluyrityksen uskottavuutta koko toimitusketjussa. FSC-logo on tehokas työkalu, jolla huonekaluyritys voi kertoa sitoutumisestaan kestävään metsänhoitoon. Esimerkiksi Ikea ja JYSK ovat jo sitoutuneet käyttämään tulevaisuudessa tuotteissaan pelkästään FSC-sertifioitua puuta. 

Markkinatutkimusyritys Globescanin kyselytutkimuksessa 80 % kuluttajista edellytti yritysten varmistavan, että heidän myymänsä puutuotteet eivät edistä metsäkatoa. 50 % kyselyyn osallistuneista kuluttajista tunnistaa FSC-merkinnän ja luottaa siihen, että FSC turvaa tehokkaasti metsäluonnon monimuotoisuutta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kuluttajien arvostus yrityksiä kohtaan kasvaa, jos ne tekevät sosiaalisissa kysymyksissä yhteistyötä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa. Globescanin kyselyyn vastasi 10 000 kuluttajaa 13 maasta. 

Sisustustuotteet ja korut 

Puu on kaunis ja kestävä materiaali myös vaikkapa kulhoihin, koreihin ja muihin pikkuesineisiin. FSC-sertifiointi kertoo ostajalle, että esine on kaunis myös sisäisesti: sen taustalla ei ole esimerkiksi laittomia hakkuita tai ihmisoikeusloukkauksia. 

Jos edustat pientä puutuotteita valmistavaa yritystä, tutustu puutuotealan ryhmäsertifiointiin!