Pienyrittäjä: tule mukaan ryhmäsertifikaattiin!

Jos edustat pientä puutuotealan yritystä, voit saada sertifikaatin FSC-sertifiointiryhmän kautta. Sertifikaatti on tällöin edullisempi kuin itse hankittuna. Lisäksi saat ryhmän tuen ja osaamisen käyttöösi.

Puisia leikkuulautoja
Vladimir Gladkov / Unsplash

Yrityksesi pääsee sertifiointiryhmään, jos se täyttää FSC:n pienyrityksiä koskevat kriteerit. Yritys saa työllistää korkeintaan 15 kokoaikaista työntekijää tai sen liikevaihdon on oltava alle kolme miljoonaa euroa. Yritys voi valmistaa mitä tahansa puutuotteita, esimerkiksi huonekalujen osia, sisustustuotteita tai koruja.

Ryhmäpäällikkö luo ja ylläpitää sertifiointia varten tarvittavia menettelyjä. Hän myös valvoo puun alkuperän seurannan vaatimuksenmukaisuutta.

Ryhmäsertifioinnissa yrityksesi säästää seurantajärjestelmän rakentamisessa ja käyttöönotossa sekä sertifiointikustannuksissa. Esimerkiksi ulkoisen auditoijan toteuttama määräaikaisarviointi kohdistuu vuosittain vain osaan ryhmän yrityksistä. Jos kukin yritys hankkisi sertifikaatin yksin, auditointi tehtäisiin kaikissa yrityksissä joka vuosi.

Lisätietoja:
Puutuotealan sertifiointiryhmän päällikkö
Kjell-Owe Ahlskog
040 9033 904
kjell-owe.ahlskog(at)alcea.fi