FSC på marknad

Efterfrågan på FSC-certifierade produkter ökar stadigt. Internationella FSC, FSC Finland och FSC:s övriga nätverkspartners arbetar tillsammans med att utveckla FSC på marknaden.

salaattikulho
FSC Global Development

Konsumenterna måste känna till FSC:s märke och innehåll för att kunna fråga efter märkta produkter.

För att få fram produkterna måste skogsbrukare och företag vilja certifiera sina verksamheter.
FSC-certifiering ger marknadstillträde och tillgång till nya eller växande marknader. För närvarande (juni 2015) finns drygt 180 miljoner FSC-certifierad mark i ca. 80 länder.

Närmare 30 000 spårbarhetscertifierade företag finns representerade i 107 olika länder. Antalet certifierade företag ökar stadigt. Internationella FSC uppdaterar statistiken över certifikat varje månad.

Ungefär hälften av de spårbarhetscertifierade företagen finns i Europa, men en snabb ökning sker för närvarande i Asien. Viktiga och växande marknader finns även i Nord- och Sydamerika.

Internationella FSC:s marknadsavdelning fokuserar för närvarande särskilt på marknaderna i Japan, Nordamerika, Ryssland och forna Sovjetunionen i sina samarbeten med nyckelkunder och globala partners.

Läs mer: Använda FSC:s varumärke.

Läs mer: Varumärkeslicens