FSC-sertifiointi takaa sosiaalisen vastuullisuuden

Elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan yli 25 prosenttia maailman väestöstä saa elantonsa metsistä. Meille FSC:ssä on tärkeää varmistaa, että metsästä riippuvaisten yhteisöjen, kuten alkuperäiskansojen oikeudet toteutuvat. Sosiaalinen vastuullisuus metsien hoidossa tarkoittaa myös virkistysarvojen ylläpitämistä ja työoikeuksien tarkkaa huomioimista.

nainen metsässä
Lapsi retkeily
 • Puhdas metsäluonto on ainutlaatuinen paikka ladata akkuja. FSC-sertifioidussa metsissä turvataan luonto- ja virkistysarvojen säilyminen.
   
 • FSC-sertifiointi takaa alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten, perinteiset oikeudet paremmin kuin mikään muu järjestelmä.
   
 • FSC säilyttää metsien ekosysteemejä takaamalla, että luonnosta saadaan hiilinieluja, puhdasta ravintoa ja vettä myös tulevaisuudessa.
   
 • FSC:ssä työntekijöiden oikeuksista pidetään kiinni läpi koko tuotantoketjun. FSC edellyttää samantasoista vastuullisuutta niin suomalaiselta kuin vaikkapa brasilialaiselta metsänhoidolta.
   
 • FSC tukee useimpia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

   
 • FSC:ssa sosiaalinen vastuu näkyy myös siinä, miten jäsenistön moninaiset näkökulmat otetaan huomioon.
   

Tutustu myös siihen, miten FSC toimii taloudellisen vastuun ja ympäristövastuun varmistamiseksi!

Toimi metsienkäytön yhteiskunnallisen kestävyyden edistämiseksi

Metsänomistaja

FSC:n metsäserfiointi takaa, että metsäsi hoidossa ja siitä saatavan puuraaka-aineen jatkokäsittelyssä kunnioitetaan metsän yhteiskunnallisia hyötyjä ja varmistetaan alkuperäiskansojen sekä työntekijöiden oikeudet. FSC:n ryhmäsertifiointi on helppo keino varmistaa metsäsi hoidon ja hyödyntämisen yhteiskunnallinen vastuullisuus.

 

 

Yritys

FSC-sertifiointi on tehokas keino todentaa ja edistää yrityksen yhteiskuntavastuun toteutumista. Sertifikaatin avulla voit viestiä omille asiakkaillesi, että yrityksesi kantaa vastuunsa alkuperäiskansojen sekä työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta.

Puuraaka-ainetta tuotantoketjussaan hyödyntävät yritykset voivat hakea alkuperäketjun sertifikaattia (Chain of Custody), puusta valmistettuja tuotteita myyville yrityksille sopii FSC:n tavaramerkkilisenssi ja erilaisten projektien (esimerkiksi rakennushankkeet) yhteiskuntavastuun varmentamiseen sopii FSC:n projektisertifiointi. Sertifikaatti varmistaa, että yhteiskunnallinen vastuu toteutuu puunkäytön eri vaiheissa.

 

 

Kuluttaja

FSC:n kriteeristö metsien hoidolle ja tuotteiden valmistusketjuille vaatii, että metsänomistajien sekä alkuperäketjun valmistajien tulee ylläpitää ja parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia, tunnistaa ja ylläpitää alkuperäiskansojen maankäyttö- ja maanomistusoikeuksia sekä ylläpitää ja edistää paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

 

 

Katso video ympäristönmuutoksen vaikutuksista saamelaisiin