FSC - Forests For All Forever

FSC on lyhenne sanoista Forest Stewardship Council. FSC on maailman luotetuin metsätuotteiden vastuullisuussertifikaatti. Tunnistat FSC-sertifioidun tuotteen puuaiheisesta logosta.


metsäjärvi

FSC-logo tuotteessa takaa, että raaka-aine tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. Vastuullisuus ulottuu kolmelle alueelle: luonto- ja ympäristöarvoihin, sosiaalisiin oikeuksiin ja taloudellisesti kestävään metsänhoitoon.

FSC-merkki on lupaus, joka pitää. Sille asetettujen vaatimusten toteutumista valvovat ulkopuoliset, puolueettomat auditoijat. FSC on ainoa puupohjaisten tuotteiden sertifikaatti, jolla on ympäristöjärjestöjen tuki.

FSC on sertifikaatti, johon kuluttajat luottavat. Sertifioitujen tuotteiden – samoin kuin FSC-sertifioidun puun – kysyntä on kovassa kasvussa. FSC-sertifioidut tuotteet voivat olla puuta tai puuohjaista materiaalia, kuten paperia, kartonkia tai puukuitukangasta. 

FSC hyödyttää metsiä suoraan. Sertifikaatti turvaa metsien monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä alueita, jotka ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä. 

FSC edistää osallistavaa metsäpolitiikkaa. Se vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja muuttaa hallintoprosesseja maailmanlaajuisesti.

FSC lieventää esimerkiksi maan omistukseen ja käyttöön liittyviä konflikteja ja edistää työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Tämä auttaa paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa nauttimaan vastuullisen metsätalouden hyödyistä.

FSC on maailmanlaajuinen sertifikaatti. FSC vaatii samantasoista vastuullisuutta niin suomalaiselta kuin vaikkapa brasilialaiselta metsänhoidolta. Periaatteet ovat samat eri maissa, mutta keinoissa voi olla eroja. Metsien hyötykäyttö ja työntekijöiden asema ovat varsin erilaisia eri maissa. Suomessa ei esimerkiksi ole juuri ongelmia laittomien hakkuiden tai metsäalan työoloissa, mutta monet eläinlajit ja vesistöt vaarantuvat meilläkin metsätalouden takia.

Kansainvälisen FSC:n sivuille pääset klikkaamalla tästä.
Suomen FSC:n toimiston yhteystiedot löydät täältä.

Standardit ja periaatteet syntyvät yhteistyössä

Kaikki FSC:n standardit ja toimintaperiaatteet laaditaan FSC:n päämajassa Bonnissa, Policy and Standards -yksikössä. FSC kannustaa aktiivisesti jäsenistöänsä ja sidosryhmiänsä osallistumaan standardinvalmisteluprosesseihin. Osallistuminen on tärkeää, jotta syntyy yhteisymmärrys monimutkaisista ja kiistanalaisista kysymyksistä.

FSC:n jäsenistö, yleiskokous ja hallitus voivat tehdä esityksiä uusien standardien luomiseksi tai olemassa olevien standardin kehittämiseksi. Näistä ehdotuksista laaditaan aiepöytäkirja, joka toimitetaan sidosryhmien kommentoitavaksi. Saatujen kommenttien perusteella Policy and Standards -yksikkö laatii teknisen työryhmän kanssa standardiluonnoksen. Teknisessä työryhmässä on yleensä tasapuolinen edustajisto jokaisesta kamarista. Joskus työryhmä joutuu laatimaan useita standardiluonnoksia ennen kuin se toimittaa lopullisen version FSC:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Mikäli kyseessä on suuret ja perustavanlaatuiset muutokset – kuten FSC:n periaatteiden ja kriteereiden uudistustyössä vuonna 2011 – lopullinen standardiluonnos voidaan laittaa koko FSC:n jäsenistön äänestyksellä hyväksyttäväksi. Tällä tavoin varmistetaan, että lopullinen päätösvalta standardien sisällöstä säilyy FSC:n jäsenistöllä.

FSC noudattaa ISEAL:n suosituksia sosiaalisten ja ympäristöstandardien asettamisessa. ISEAL on maailmanlaajuinen sosiaalisten ja ympäristöstandardien kattojärjestö. FSC on ainoa ISEAL:n tunnustama metsäsertifiointijärjestelmä.