Certifieringsorganisationer verksamma i Finland

I Finland finns det flera certifieringsorganisationer som erbjuder FSC-certifiering (Chain of Custody, CoC). Vill du certifiera din verksamhet enligt FSC:s standarder måste du använda ett certifieringsföretag som är godkänt av FSC. Nedan hittar du en förteckning över godkända företag som är verksamma i Finland.

Bureau Veritas Certification (BV)
Sörnäisten rantatie 29
00500 Helsinki
+358 (0)10 830 8630
sertifiointi@bureauveritas.com

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
Keilasatama 5
02150 Espoo
+358 (0)10 2924200
certification.finland@dnvgl.com

GFA Certification GmbH (GFA)
Eulenkrugstraße 82
22359 Hamburg
GERMANY
+49 40 6030 6141
info@gfa-certification.de

Inspecta Sertifiointi Oy (INS)
PL 113
00181 Helsinki
Puh: 010 521 600
Faksi: 010 521 6211
fi.asiakaspalvelu@kiwa.com
Timo.Soininen@kiwa.com

NEPCon
Guldsmedgade 34, 1
8000 Århus
DENMARK
Kent Skovgaard,
+45 31565927 l +45 86180866
ksk@nepcon.net

SCS Global Services
Kalevantie 2
33100 Tampere
+358 40 159 2001
info.fi@bmcertification.com

SGS South Africa (Pty) Ltd. (SGS)
58 Melville Road, Booysen, South Africa
PO Box 82582, Southdale, 2135 South Africa
+27 (0)11 6812500
Andreas.Renofalt@sgs.com

Soil Association Woodmark (SA)
South Plaza, Marlborough Street
Bristol, BS1 3NX
United Kingdom
+4520119582
kaki@orbicon.dk