Controlled Wood

FSC:s standard för Controlled Wood gör det möjligt för tillverkare att blanda FSC-certifierat material med ocertifierade material under kontrollerade förhållanden. Sådana produkter märks med beteckningen FSC Mix.

puupino

FSC:s standard för Controlled Wood är ett komplement till FSC:s spårbarhetsstandard. Den har utvecklats för att hantera faktiska problem med att få fram produkter som enbart innehåller FSC-certifierad råvara (100 %). Många produkter med trä innehåller fibrer från flera olika källor.

Spårbarhetsstandarden innehåller strikta regler för hur och i vilken omfattning inblandning får ske. Det krävs att all ocertifierad material ska komma från kontrollerade och acceptabla källor. Standarden för Controlled Wood används för att bevisa det.

Virke som inte accepteras i FSC-märkta produkter (oacceptabelt ursprung):

  • Olagligt avverkat virke
  • Virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter
  • Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden
  • Virke från områden som avskogas eller omförs till plantager
  • Virke från områden med genmodifierade trädslag

FSC:s centraliserade nationella riskbedömning för Finland ska användas av alla företag som vill skaffa kontrollerat virke från Finland. Risken för att material kommer från oacceptabla källor måste vara låg, eller alla risker måste minskas.

Inga påståenden som rör Controlled Wood får göras i marknadsföringssyfte mot slutkonsument och det är inte heller tillåtet att märka produkter som går till försäljning med FSC Controlled Wood. Kommunikation som rör kontrollerat virke får bara ske som affärskorrespondens på fakturor och transporthandlingar o.s.v.