10 periaatetta vastuulliselle metsänhoidolle

mänty_oksa
 • Periaate 1: Lakien noudattaminenmetsänomistajan toiminnan tulee olla lakien, asetusten ja sopimusten mukaista.

  Periaate 2: Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteetmetsänomistajan tulee ylläpitää tai parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

  Periaate 3:  Alkuperäiskansojen oikeudet  – metsänomistajan tulee tunnistaa alkuperäiskansojen maankäyttö- ja maanomistusoikeudet ja  ylläpitää niitä.

  Periaate 4: Paikallisyhteisöt  –  metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

  Periaate 5:  Metsästä saatavat hyödytmetsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää metsästä saatavia pitkäaikaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä.

  Periaate 6: Ympäristöarvot ja ympäristövaikutuksetmetsänomistajan tulee ylläpitää tai palauttaa metsiensä ekosysteemi, siihen kuuluva biologinen monimuotoisuus, sekä luonnonvarat ja maisemat.

  Periaate 7: Metsäsuunnittelumetsänomistajan tulee laatia ja toteuttaa metsäsuunnitelma ja dokumentoida sen seuranta.

  Periaate 8: Seuranta ja arviointimetsänomistajan tulee osoittaa kehitys kohti metsänhoitotavoitteita.

  Periaate 9: Korkean suojeluarvon metsät  – metsänomistajan tulee ylläpitää ja edistää metsänsä erityisiä suojeluarvoja varovaisuusperiaatetta noudattaen.

  Periaate 10: Metsänhoidon toteutus  – metsänomistajan tulee varmistaa, että kenttätoimenpiteet ja metsänhoitomenetelmät ovat metsänhoitotavoitteiden ja periaatteiden ja kriteereiden mukaisia.