FSC Finlands historia

FSC Finlands grundläggande möte hölls den 18 oktober 2000 inbjudan av Sirpa Pietikäinen.

männynlatvat

Arbetet för att etablera Finlands FSC skogsbruksstandard initierades, och år 2001 grundades föreningen FSC Finland. Föreningen förhandlade om standarden fram till 2010 då konsensus uppnåddes om den nuvarande skogsbruksstandarden.

Internationella FSC:s avdelning Policy och Standards Unit godkände FSC Finlands skogsbruksstandard och den trädde i kraft under våren 2011.
År 2013 bytte föreningen namn till Förening för Ansvarsfullt skogsbruk.