FSC:n kymmenen periaatetta

FSC:n periaatteet ja kriteerit kuvaavat ekologisesti tarkoituksenmukaisen, sosiaalisesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden tärkeitä perusosia ja sääntöjä. Tätä tavoitetta tukevat kymmenen periaatetta. Periaatteet ovat kaikkialla samat, mutta niihin pohjautuvat standardit määritellään kussakin maassa erikseen.

metsä auringonsäteet

Kymmenen periaatetta edellyttävät metsänomistajalta seuraavaa:

Periaate 1: Lakien noudattaminen – metsänomistajan toiminnan tulee olla lakien, asetusten ja sopimusten mukaista.

Periaate 2: Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet – metsänomistajan tulee ylläpitää tai parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Periaate 3:  Alkuperäiskansojen oikeudet  – metsänomistajan tulee tunnistaa alkuperäiskansojen maankäyttö- ja maanomistusoikeudet ja  ylläpitää niitä.

Periaate 4: Paikallisyhteisöt  –  metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Periaate 5:  Metsästä saatavat hyödyt – metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää metsästä saatavia pitkäaikaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä.

Periaate 6: Ympäristöarvot ja ympäristövaikutukset – metsänomistajan tulee ylläpitää tai palauttaa metsiensä ekosysteemi, siihen kuuluva biologinen monimuotoisuus, sekä luonnonvarat ja maisemat.

Periaate 7: Metsäsuunnittelu – metsänomistajan tulee laatia ja toteuttaa metsäsuunnitelma ja dokumentoida sen seuranta.

Periaate 8: Seuranta ja arviointi – metsänomistajan tulee osoittaa kehitys kohti metsänhoitotavoitteita.

Periaate 9: Korkean suojeluarvon metsät  – metsänomistajan tulee ylläpitää ja edistää metsänsä erityisiä suojeluarvoja varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Periaate 10: Metsänhoidon toteutus  – metsänomistajan tulee varmistaa, että kenttätoimenpiteet ja metsänhoitomenetelmät ovat metsänhoitotavoitteiden ja Periaatteiden ja kriteereiden mukaisia.