Suomen FSC-metsästandardi uudistuu

FSC metsänhoidon standardi takaa, että metsää hoidetaan FSC:n pelisääntöjen mukaisesti. Kansainväliset periaatteet ja kriteerit ovat samat kaikkialla maailmassa. 

Periaatteiden ja kriteerien käytännön toteutuksessa käytetään kansainvälisiä yleisindikaattoreita, joita täydentävät kansalliset indikaattorit. Näin myös Suomessa. Kansallisten indikaattoreiden määrittelyssä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö sekä yhteiskunnalliset ja maantieteelliset olosuhteet.

Koivunlehti

Suomen FSC-metsästandardia ollaan parhaillaan uudistamassa. Esitys siitä on hyväksytty Suomen standardityöryhmässä. Työryhmä on saanut neuvottelut päätökseen ja hyväksynyt standardin sisällöt.

Kansainvälinen FSC arvioi nyt, täyttääkö standardi FSC:n periaatteiden ja kriteerien sekä kansainvälisten yleisindikaattoreiden vaatimukset. 

Todennäköisesti standardiin vaaditaan vielä täydennyksiä ennen lopullista hyväksyntää. Hyväksymisprosessi kestää noin vuoden. Uuden standardin odotetaan tuleva voimaan vuonna 2022, kun lopullinen versio on hyväksytty. Tämän jälkeen FSC-sertifioiduissa metsissä alkaa 3 kuukauden sopeutumisaika ennen standardin voimaantuloa. Sen jälkeen standardin toimeenpanossa on 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditoijat varmistavat, että uuden standardin edellytykset täyttyvät.

Pysy kuulolla! Päivitämme tälle sivulle tietoa prosessin etenemisestä.